Nyheter

Søkertall til VGS: Mange vil gå på idrettsfag

Søkertallene til videregående skoler i Rogaland er klare.

Idrettsfag har aldri hatt flere søkere, og musikk, dans og drama øker i popularitet etter to år med lave søkertall. Litt flere ungdommer ønsker et studieforberedende program sammenlignet med i fjor. Det er blant trekkene i årets søkertall til videregående skoler i Rogaland, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding fredag.

De fire skolene som tilbyr idrettsfag har mottatt til sammen 490 søkere som skal fordeles på 315 plasser.

Totalt har 22.230 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2023/24, mot 22.200 på samme tid i fjor. Av det totale søkertallet har 19.608 opplæringsrett, mot 19.190 i fjor.

Tallene inkluderer søkere til privatskolene i Rogaland, og 1398 har søkt elektronisk til disse skolene. Søkertallene til privatskolene er ganske stabile, og i fjor var tallet 1375.

50 prosent yrkesfag

Yrkesfag er førstevalget til 53,9 prosent av ungdommene, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng fra fjoråret, viser tallene fra fylket.

Teknologi- og industrifag styrker sin posisjon som det største yrkesfaglige programmet, og søkertallene er også gode for elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk.

Helse- og oppvekstfag går mest tilbake fra i fjor med 1,7 prosentpoeng. Fra å være det mest søkte yrkesfaget og førstevalget til 15 prosent av søkerne, går søkertallene ned for andre år på rad. Medier og kommunikasjon hadde gode søkertall i fjor, men er nå ønsket av 1 prosent av ungdommene i Rogaland.

Fordeling av søkertall

Tabellen viser eksempler på skoler og programområder som er kraftig oversøkt i forhold til kapasitet (NB! Tabellen viser kun primærsøkere med ungdomsrett)

Påbygg

I år er det registrert 707 søkere med ungdomsrett mot 692 i fjor. Tallene inkluderer søking til privatskolene. Det er 588 søkere med ungdomsrett til de fylkeskommunale skolene, og vedtatt kapasitet er 440 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

Søkingen til påbygg etter fullført yrkeskompetanse går ned for andre år på rad. I år er det 528 søkere mot 630 i fjor. Nedgangen i søkertallene gjenspeiler trolig de gode tidene i arbeidsmarkedet i regionen. Tilbudet er en rettighet for de som har avlagt fagprøve eller yrkeskompetanse, og som ønsker studiekompetanse i tillegg.

Læreplasser

2280 har læreplass som første ønske mot 2275 på samme tid i fjor. En del ungdommer har allerede tegnet kontrakt om læreplass, og er derfor ikke med i søkertallet. Rogaland er blant landets største fagopplæringsfylker målt i antall lærlinger.

Tabellen viser de 20 mest søkte lærefagene per 1. mars:

Nyeste fra Dagsavisen.no: