Nyheter

Ikke unormalt med lengre salgstid: − Selvsagt ikke kjekt

Noen boliger selges før eller dagen etter visning, mens andre ligger ute til salgs i månedsvis. Slik forklarer meglerne spriket i salgstid på boliger i Stavanger og omegn.

På Byhaugen i Stavanger ligger et delvis nybygget og oppusset hus til salgs med en prislapp på nesten ni millioner kroner − noe det har gjort i to omganger siden senhøsten 2022. Det er fremdeles usolgt. Ansvarlig megler Michael Boxill Knutsen fra DNB Eiendom Stavanger ønsker ikke å kommentere denne boligen spesielt, men kan si følgende om boligmarkedet generelt:

− Vi opplever at boliger stort sett selges raskt, og at markedet her i regionen fremdeles er bra. I januar hadde vi en gjennomsnittlig omsetningstid på 50 dager, og boligene som ble solgt i januar var både relanserte boliger fra i fjor og nyheter, sier Knutsen til Rogalands Avis.

Han kan videre fortelle at i alle ukene hittil i 2023, bortsett fra en av ukene, har det kommet ut færre boliger enn hva som er blitt solgt, slik at tilbudet av boliger for salg har fortsatt å synke betraktelig.

− Meglere i regionen var vant til et tøffere boligmarked for noen år siden, og er kjent med at salgsprosesser kan ta lengre tid. Dermed er det opp til megler og selger å ha is i magen når boliger ikke blir solgt med én gang, samt vurdere hva som kan gjøres for å lykkes på sikt. Det er selvsagt ikke kjekt å ikke få solgt boligen, men i en periode med mye rentehevinger og høy inflasjon, er ikke dette helt unormalt heller, sier Knutsen.

− De som skal kjøpe bolig, velger selvsagt selv hvor mye de ønsker å gi i bud. Dersom de ser at en bolig har ligget ute en stund, er det fullt mulig å forsøkte seg med et lavere bud for å starte en dialog med selger. I noen tilfeller kan partene da møtes en plass hvor både selger og kjøper kan si seg fornøyd med avtalen, fortsetter han.

Eiendomsmegler Michael Boxill Knutsen.

Solgt raskt og 400.000,- over prisantydning

Like ned bakken fra Byhaugen, i misjonsblokkene på Kampen, ble en leilighet 70 kvadratmeter solgt allerede dagen etter visning i februar. I tillegg fikk selger 400.000 kroner mer enn prisantydning for leiligheten i 1950-tallsblokken.

Knutsen fra DNB Eiendom var også ansvarlig megler for dette salget:

− Vi har sett et veldig stort trykk på sentrumsnære leiligheter med både ett og to soverom så langt i år, spesielt i områdene Bjergsted, Kampen, Byhaugen, Stokka, Eiganes, Våland, Storhaug og Stavanger Øst. Da snakker vi om prisklassen fra 2,5 til 3,5 millioner. Akkurat denne leiligheten hadde en svært fin kombinasjon mellom moderne og originale detaljer, som er veldig attraktivt, sier han.

Leiligheten i Seehusens gate i Stavanger ble solgt raskt og over prisantydning.
Blokken er fra 1950-tallet, men leiligheten som nylig ble solgt over prisantydning er oppusset og moderne.

Dette er salgstiden i Stavanger om omegn

Eneboligen og leiligheten nevnt ovenfor er to ulike eksempler på forskjell i salgstid selv i samme område.

Det er til dels stor forskjell på salgstiden i Stavanger og omegn, bekrefter administrerende direktør Laila Neverdahl i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom:

− Total salgstid i Rogaland er på 50 dager, noe som er marginalt saktere enn i fjor da det var 45 dager. Salgstiden i Stavanger er 44 dager mot 38 i fjor, mens i Sandnes er salgstiden 36 dager mot 23 i fjor, sier Neverdahl til RA, og legger til:

− De nasjonale salgstid-tallene i snitt er 47 dager mot 36 dager i 2022.

Hva kan forklare forskjellene i salgstid her mot resten av landet?

− Det vi ser er at antallet usolgte boliger er høyere nasjonalt enn det var i 2021 og 2022, mens det i Rogaland er svært få usolgte boliger. Her i fylket er det helt på nivå med 2022 med 837 usolgte boliger. Det betyr at det er stor pågang på de boligene som blir lagt ut, og de omsettes raskt, og det meldes om mange kjøpere på våre visninger, svarer Neverdahl.

Hvilke typer boliger har ofte lang salgstid? Og hvilke selges raskere?

− I et marked med så lavt tilbud, er det få boliger med lang salgstid. Men sentrumsnært og nær kollektivaksen er raske områder, mens det kan ta litt mer tid lenger ut i omegn, rett og slett basert på antall potensielle kjøpere, er hennes svar på dette.

Laila Neverdahl, direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

− Ser liten grunn til ikke å kjøpe før salg

Når salgstiden strekker ut kan nok mange selgere bli stresset, og de kan også oppleve at salget blir dyrere med eventuell mellomfinansiering og meglerutgifter.

− God planlegging og erfaring med området gir som regel en god pekepinn på forventet salgstid. Meglerhonoraret påvirkes i liten grad av omsetningstid, da det i de fleste tilfeller er en prosentsats av salgssum som trekkes etter salget. Lånekostnaden er godt opplyst i forkant av kjøp og banken vil aldri gi lån uten at kunden vil tåle belastningen med to utgifter i en periode, sier Neverdahl.

− Så, mitt absolutt beste råd er tett og god dialog med megler og bankrådgiver, slik at dere kan lage en genial plan sammen.

Hvis noen planlegger å selge bolig den kommende tiden – bør de kjøpe først, så selge, eller omvendt?

− Markedet i regionen er velfungerende til tross for noe lavt volum, og jeg ser liten grunn til ikke å kjøpe før du har solgt. Men sørg for at du får en nøktern verdivurdering og legg en god plan for markedsføring av boligen. Du må kanskje være klar til å tåle noen sommerfugler i magen om du kjøper først, men det er uten tvil mest praktisk, svarer Neverdahl.

Fredag 3. mars klokken 11:00 er det ventet nye boligpristall for februar 2023 fra Eiendom Norge − RA holder deg oppdatert.

Nyeste fra Dagsavisen.no: