Nyheter

Desert Control inngår nye kontrakter i USA: – Inspirerende å kunne hjelpe bønder

Stavanger-selskapet Desert Control fortsetter å vokse i utlandet. Nå har de åpnet en operasjonell base i Arizona og inngått nye kontrakter i USA.

RA har tidligere skrevet om Desert Control, som holder til på Forus. Selskapet bruker Stavangers gull, oljeteknologi, til å få ørkenen til å blomstre. De har nemlig utviklet en flytende naturlig leire «Liquid Natural clay» (LNC), som forbedrer sandholdig jordsmonn, reduserer vannforbruk og forbedrer plantehelse for jordbruk, trær og grønne landskap.

Daglig leder i Desert Control, Ole Kristian Sivertsen, har alltid vært tydelig på at han har store ambisjoner for selskapet. I juni 2021, to måneder etter Desert Control gikk på børs, signerte de en kjempeviktig avtale i Abu Dhabi.

Nå kan Sivertsen melde at selskapet gjør det godt også i USA, hvor Desert Control inngår nye kontrakter, og hvor de nå har åpent en operasjonell base i Arizona.

– Vi opplever solid moment og bra utvikling. Framdriften i Midtøsten har tatt noe lengre tid enn forventet, men den betydelig raskere utviklingen i USA veier godt opp for dette – så alt i alt har vi solid oppnåelse av målsettinger så langt, sier Sivertsen til RA.

Fv: Marty Weems, Managing Director Desert Control Americas, Tim Dunn, Arizona State Representative, Douglas J. Nicholls, Ordfører i Yuma, Arizona, med flere.

Veien videre

– Hva vil være de neste stegene og ambisjonene for selskapet?

– I 2023 blir det viktigste å skape inntekter gjennom kommersielle piloter og forprosjekter, som vi har målsetting om å konvertere til kontrakter for storskala prosjekter for utrulling av LNC innen slutten av året, sier Sivertsen.

Han kan fortelle at de allerede har sikret tre nye avtaler for kommersielle piloter hittil i første kvartal, og at de forventer signering av et antall flere avtaler innen utgangen av kvartalet.

– Vi tar sikte på å vinne mer enn fem slike kommersielle piloter per kvartal framover, og ser for oss vellykket konvertering til storskala utrulling for minst 50 prosent av disse. Markedsmessig er det UAE og USA som er først ut, og vi har intensjonsavtale på plass med Amarenco Group som vil kunne forankre Sør-Europa som neste marked.

– Inspirerende

– Hvordan er det å nå inngå nye kontrakter i USA, og åpne en operasjonell base i Arizona?

– Vi er blitt utrolig godt mottatt i USA, og den ekstreme tørken, økende vannknapphet, samt initiativer fra myndigheter er viktige drivere. Å kunne hjelpe bønder og grunneiere til å møte disse utfordringene, kunne fortsette landbruk med mindre forbruk av vann og naturressurser samtidig som de blir mer lønnsomme er inspirerende, sier Sivertsen.

Han mener det er spesielt to ting som gjør at Desert Control opplever såpass stor suksess internasjonalt.

– Markedet for løsningen vår er internasjonalt, og kan bidra til å løse globale utfordringer som får økende oppmerksomhet. Vi opplever også at det å være et norsk selskap gir god tillit fra kunder og samarbeidspartnere vi møter både i Midtøsten og USA.

Ole Kristian SivOle Kristian Sivertsen, daglig leder i Desert Control, mener teknologien til selskapet har stort potensial globalt.ertsen

Bakgrunn for USA-suksessen

Desert Control skriver i en pressemelding at det ble signert tre nye avtaler om kommersielle piloter, etter en vellykket gjennomføring av selskapets første betalte forprosjekt med Limoneira Company. Kundene er Five Rivers Cattle Feeding i Wellton Mohawk, Arizona, Lemonica Citrus i Calipatria, California, og golfbanen Fortuna De Oro i Yuma, Arizona.

Selskapet er i forhandling om et antall flere avtaler for tilsvarende prosjekter som forventes signert i løpet av første kvartal i år.

Desert Controls opprinnelige plan var å starte kommersialisering i USA i slutten av 2023 basert på resultater fra valideringsprosjekt med Universitetet i Arizona som startet i mars 2022. Men nå melder selskapet at utviklingen går betydelig raskere enn forventet, drevet av ekstrem tørke og positive resultater fra valideringsprosjekt og piloter.

I juli 2022 startet den første kommersielle piloten med Limoneira Company for 50 sitrustrær i Yuma, Arizona. Prosjektet ble gjennomført på tre dager og effekten på vannbesparelse var umiddelbar, noe som førte til interesse for utvidelse allerede etter få måneder med konsistente resultater, ifølge pressemeldingen.

Avtalen om utvidet forprosjekt med Limoneira (verdi 1,8 millioner kroner) ble inngått i november 2022 og omfattet 160 mål fordelt på gårder i Mojaveørkenen i California og Yuma, Arizona. Kontrakten inkluderer videre en intensjonsavtale for storskala utrulling av Liquid Natural Clay (LNC) for Limoneira gårder. Samlet verdi for LNC-behandling av Mojave og Yuma gårdene anslås til 50 millioner kroner. Beslutning om videre utrulling forventes etter høsting av årets avling i fjerde kvartal basert på oppnådd vannbesparelse, redusert energiforbruk, forbedret gjødsels effektivitet, og økt avlingsutbytte. Storskala utrulling forventes å kunne starte i 2024 med gjennomføring over 24–36 måneder, ifølge pressemeldingen.

---

Om Desert Control:

  • Desert Control utvikler klimasmart landbruksteknologi for bekjempelse av ørkenspredning, jord-forringelse, og vannmangel.
  • Selskapets patenterte løsning Liquid Natural Clay (LNC) er en flytende naturlig leire for behandling av sandholdig jordsmonn.
  • LNC gjenoppretter og forbedrer jord-økosystemet, reduserer vannforbruk og gir bedre utnyttelse av gjødsel og naturressurser.
  • LNC har dokumentert vannbesparelse på opptil 50 prosent i kombinasjon med økt avling og bedre plantehelse.

Kilde: Desert Control

---


Mer fra Dagsavisen