Nyheter

Nye bøtesatser: Kan du egentlig se på Google Maps på mobilen når du kjører?

RA har tatt en prat med politibetjent Aleksander Naley, om høyere bøter, hvorfor de har kontroll samme sted flere dager i uken, og hva som egentlig er lov når man bruker Google Maps bak rattet.

Bøtesatsene for lovbrudd i trafikken ble fra denne måneden økt med 30 prosent. Kjører du for eksempel i 130 km/t i en 90-sone må du ut med 15 100 kroner, og bruker du håndholdt mobiltelefon under kjøring er nå boten på 9700 kroner og tre prikker. Økningen kom som et resultat av Samferdselsdepartementets høringsforslag fra i høst.

Fra og med 15. februar ble politiets trafikkapp oppdatert med de oppjusterte bøtesatsene, som trådte i kraft fra 1. februar 2023. Det betyr at politiet har håndhevet de nye bøtesatsene i en ukes tid nå.

– Hva synes du, eller dere i politiet, om de nye oppjusterte trafikkbøtesatsene?

– Politiet forholder seg til de bøtesatsene politikerne til enhver tid beslutter, sier politibetjent Aleksander Naley, til RA.

Men han påpeker at i høringssvaret på forskriftsendringen stilte politiet blant annet spørsmål om det var en god nok grunn til en slik straffeskjerping.

– Det ble også stilt spørsmål rundt virkningen av de økte bøtene, og om det finnes forskning fra forrige økning som tilsa dette. Politiet viste også til at økte bøtesatser med 30 prosent ville treffe sosialt urettferdig. Det ble stilt spørsmål om blant annet økte prikker, økt tapstid og økt kontrollaktivitet kunne ha en mer tydelig effekt, forklarer Naley.

.

– Tøffere enn før

– Hvordan er det for politiet å dele ut så høye bøter?

Politiet jobber ennå målrettet med trafikkarbeid. Ser man på fjoråret med 118 trafikkdrepte, har man all grunn til jobbe målrettet med dette. Politifolk er mennesker som folk flest, og enkelte kan kjenne på at det er tøffere nå enn før. Samtidig er det slik at politiet forholder seg til de lover og regler som til enhver tid gjelder, forklarer han.

– Har dere et generelt inntrykk om hvordan folk reagerer på disse bøtene til nå? Er det mange som fortviler?

– Dette varierer selvsagt fra person til person. Noen tar det greit, og andre tar det tyngre. Vi kjenner helt klart på det når enkelte tar det tungt, samtidig vet vi at jobben vår er en viktig brikke i Nullvisjonen, sier Naley.

Kan ikke kjøre 10 km/t over grensen

Naley har tidligere denne uken sagt til RA at det er slutt på at du kan kjøre ti kilometer i timen over fartsgrensen uten å bli tatt.

Men han kan ikke gi et konkret svar på hvor lite eller mye man kan ligge over fartsgrensen før man blir stoppet i en kontroll.

– Her er det ikke faste eksempler. Det er opp til den enkelte hvor en legger seg på i en kontrollsituasjon. Her vil blant annet andre forhold spille inn, som for eksempel siktforhold, og antall myke trafikanter og barn langs veien, forklarer han.

– Likevel er vi ikke ute etter å ta dem som er uheldige og ligger et par km/t over. Men man kan ikke for eksempel ligge 10 km/t å regne med at man ikke får en reaksjon, understreker han.

Kontroller på samme sted

På Twitter melder politiet om gjennomførte trafikkontroller flere ganger, hver dag. Forrige uke hadde de blant annet kontroll på E39 i 50-sonen, ved Edlandsvatnet på Ålgård, tre dager på en uke. Til sammen 90 førere fikk forenklet forelegg for fart under disse kontrollene.

– Hvorfor har dere kontroller på samme sted, og hva er det som egentlig avgjør hvor og når dere har kontroller?

– Politiet får ofte klagersteder fra publikum som man følger opp. Andre ganger er det mer vilkårlige som på hovedveier, da dette i større grad viser politiets tilstedeværelse for flere trafikanter. Er det slik som du nevner i eksempelet ditt, er det ikke unaturlig at politiet har kontroll samme sted flere dager på rad, dersom dette var et sted hvor mange kjørte for fort, forklarer Naley.

Google Maps

– Kan man se på Google Maps på telefonen – hvis man ikke tar på telefonen?

– Å ha Google Maps på telefonen mens den er i en holder, i nærheten av rattet, og i det ordinære synsfeltet vil ikke være ulovlig. Det vil derimot være ulovlig å navigere i Google Maps under kjøring. At telefonen for eksempel ligger i passasjersetet med Google Maps vil også være uheldig da man tar blikket bort fra veien, sier Naley.

Blir du tatt med mobilen i hånda kan det føre til 9700 kroner i bot og tre prikker.

– Har du til slutt noen oppfordringer eller noe du vil si til de som er fortvilt over høye bøtesatser etc.?

– Til de som er fortvilet over det nye bøtesatsene vil jeg komme med en gladnyhet: Det er gratis å bli stoppet av politiet om en følger reglene i trafikken, sier politibetjent Naley.


---

Dette er de nye bøtesatsene

Bøtesatsene i trafikken økt med 30 prosent. Dette vil blant annet si:

  • Bruk av håndholdt mobil under kjøring: 9700,-
  • Kjøring i 61km/t i 50-sone: 5400,-
  • Avstand til forankjørende: 9700,-
  • Brudd på forbudsskilt: 7800,-

Se full oversikt på Lovdata.no

---Nyeste fra Dagsavisen.no: