Nyheter

Jubler for jusstudier ved UiS: – Dette vil bety mye for regionen

Arvid Sjødin og Brynjar N. Meling synes det er flott at UiS nå kan tilby master i rettsvitenskap.

Onsdag kom nyheten om at Universitetet i Stavanger (UiS) og Handelshøgskolen ved UiS nå kan opprette masterstudium i rettsvitenskap. Det betyr at UiS nå kan tilby en fullverdig jussutdanning, sammen med bachelor i rettsvitenskap og master i forretningsjuss.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) sin sakkyndige komité har godkjent søknaden, og mener UiS viser at de oppfyller alle nødvendige krav.

– Dette er fantastiske nyheter, ikke bare for UiS og våre studenter, men også for regionen og landet. Interessen for rettsvitenskap er stor, og vil neppe avta med årene. Vi ser fram til å tilby et spennende studium av høy kvalitet og relevans, sier dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen UiS i en pressemelding.

Nå henger også flere profilerte advokater seg på jussjubelen.

– Det vil utgjøre veldig mye for rekrutteringen i distriktet, sier advokat Arvid Sjødin til RA.

Han påpeker at nå vil man kunne avslutte studiet i Stavanger og ikke andre steder utenbys.

– Dette er også bra for byens studenter og vil være kostnadsbesparende når de slipper å reise bort. Det er veldig bra, sier Sjødin.

– Velkommen til fag og fest

– Selv om jeg i utgangspunktet hadde sansen for bachelor-modellen, ut ifra at det kan tenkes at det sitter mange overkvalifiserte jurister i saksbehandlerstillinger hvor man ikke er avhengig av en master, er jeg som Stavanger-patriot med talefeil veldig glad for at vi får et fullverdig masterstudium i rettsvitenskap her, sier advokat Brynjar N. Meling, til RA.

– Hva tror du dette vil bety for Stavanger, regionen og jussmiljøet her – hvilke ringvirkninger vil dette ha?

– Det vil bety mye. Det vil bli attraktivt for lærerkrefter, og dermed også styrke det akademiske miljøet blant juristene. De er velkommen til byen både for fag og fest. For oss praktikere vil vi kunne knytte til oss flinke masterstudenter i utrederstillinger, noe som er bra både for deres faglige utvikling og for oss, sier Meling.

Advokat Brynjar Meling mener det er et godt tegn at sakene har sluppet inn i Gulating lagmannsrett. Arkivfoto: Berit Roald / NTB

– Veldig positivt

Også advokat Gunnar Ø. Helgevold synes UiS-nyheten er veldig god.

– Man har jobbet for dette over tid, sier han til RA.

– Det blir et større faglig miljø, og flere studenter. Det er også veldig positivt at man kan gå hele linjen ut samme sted. Det var en del misforståelser hos enkelte studenter tidligere, da noen ikke var klar over at det ikke var full master da de påbegynte studiet, sier Helgevold.

– Vil bli populært

Dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen UiS kan fortelle til RA at masterprogrammet vil være i gang allerede i høst.

Det vil i første om gang være 30 studieplasser som tilbys, men UiS vil vurdere å øke antallet noe etter hvert, ifølge Kvaløy.

– Hvilke forventninger har dere til dette studiet? Tror dere det vil bli populært?

– Ja, vi vet dette blir populært. Det er mange som vil studere juss i hele landet, og vår bachelor i rettsvitenskap er allerede veldig godt søkt, sier Kvaløy.

Han påpeker at med dette manifesterer UiS seg som et solid breddeuniversitet.

– Det vil bidra til å tiltrekke enda flere dyktige studenter til regionen, og styrke et allerede vitalt jussmiljø.

Ola Kvaløy, dekan på Handelshøyskolen på UiS, reagerer kraftig på det bergenske studentoppropet mot at UiS skal få mastergrad i rettsvitenskap.

Fikk først avslag

UiS søkte Nokut om etablering av master i rettsvitenskap høsten 2021, etter Stortinget endret gårdsforskriften for blant annet juss. Sommeren 2022 fikk UiS avslag. En av grunnene var kravene til fagmiljøets størrelse og kvalifikasjoner, men i løpet av høsten har fagmiljøet blitt styrket med to nye professorer i rettsvitenskap: Gert Johan Kjellby og Andrea Minto.

Både UiS og Universitetet i Agder (UiA) fikk godkjenning av Nokut for å opprette master i rettsvitenskap 8. februar.

– Jeg vil gratulere UiA og UiS. Begge to har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette mastr i rettsvitenskap, sier Nokuts tilsynsdirektør Nina Waaler, i en pressemelding.

Nyeste fra Dagsavisen.no: