Nyheter

Liten økning i kokainbruk blant unge voksne

Narkotikaforbruket er ganske stabilt blant unge voksne i Norge, men kokainbruken øker litt. Samtidig faller bruker av ecstasy noe, mens amfetaminforbruket står nesten på stedet hvil

Det viser tall Folkehelseinstituttet (FHI) la fram torsdag morgen.

4,2 prosent av unge mellom 16 og 24 år oppga å ha brukt kokain det siste året. Det er en økning fra 2,6 prosent i 2013. I samme aldersgruppe sier 0,5 prosent at de har brukt amfetamin det siste året, i 2013 var denne andelen 1,2 prosent.

De siste ti årene er det kun bruk av kokain som har økt her i landet, ifølge FHI.

Hasj og marihuana er det klart mest brukte illegale rusmiddelet. 5,5 prosent av befolkningen oppgir å ha brukt dette stoffet de siste tolv månedene. Andelen var 5,1 prosent i 2013. Men blant 16 til 24-åringene er andelen 14 prosent, en økning fra 12,6 prosent for ti år siden.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: