Nyheter

Trues med salgsforbud i Sverige

Det svenske Elsäkerhetsverket mener elbilladerne fra norske Easee ikke tilfredsstiller en rekke EU-krav, og varsler at det kan bli forbudt å selge produktet.

Selskapet kan også bli tvunget til å tilbakekalle produktet i Sverige, skriver Tek.no.

Den svenske elmyndigheten mener at produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner, skriver Teknisk Ukeblad, som meldte om saken først.

Elsäkerhetsverket har sendt Easee et brev hvor de påpeker en rekke feil i produktene Easee Home, Easee Charge og Easee Ready.

Mangler jordfeilbryter

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er. Instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

Easee har frist til 13. februar med å komme med en kommentar til Elsäkerhetsverket.

Nordisk PR-sjef Kenneth Bjerga i Easee bekrefter at de er i dialog med Elsäkerhetsverket, men vil ikke si noe om de konkrete feilene som det pekes på.

Kan få konsekvenser i Norge

– Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige som en del av deres tilsynsvirksomhet. Easee er positive til Elsäkerhetsverkets fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsramme, sier han.

Dersom elbilladerne tilbakekalles i Sverige, kan det også få konsekvenser i Norge.

– Dersom det blir gjort vedtak i Sverige, så er produsenten forpliktet til å følge opp dette også i andre land der de har solgt produktet, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), som fører tilsyn med slike produkter i Norge.

Nyeste fra Dagsavisen.no: