Nyheter

SR-Bank: Årsresultatet 373 millioner høyere enn 2021

Resultatet til SR-Bank før skatt i 2022 er foreløpig 4,2 milliarder kroner. Det er 373 millioner høyere enn året før. - Ser vi få tegn til forverring i vår kundeportefølje, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

– Konsernet har styrket den underliggende driften i et år med markedsuro og geopolitisk usikkerhet. Høy utlånsvekst kommer som følge av at person- og bedriftskundene velger å samarbeide med et konsern som har et sterkt ønske om at kundene våre skal lykkes. Medarbeiderne har lagt ned en utrolig innsats i en krevende periode, og vi skal fortsette å følge kundene våre tett, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Konsernet hadde 36 millioner kroner i nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser i fjerde kvartal, sammenlignet med en tilbakeføring på 24 millioner i samme kvartal i 2021. Driftskostnadene gikk ned med 2 millioner, til 752 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

Konsernets foreløpige årsresultat før skatt ble 4211 millioner kroner, en økning på 373 millioner kroner fra 2021.

Resultatet er positivt påvirket av økning i netto renteinntekter, provisjons- og andre inntekter og lavere nedskrivninger. Økte kostnader og lavere inntekter fra finansielle investeringer, påvirker resultatet negativt. SpareBank 1 Gruppen AS oppnådde i 2022 et vesentlig svakere resultat enn i samme periode i fjor. Svekkelsen skyldes svake aksjemarkeder, økte renter, høyere skadeprosenter og nedskrivninger av investeringseiendommer.

Egenkapitalavkastningen etter skatt for konsernet i 2022 ble 12,6 prosent, likt som i 2021. Med bakgrunn i et sterkt resultat foreslår styret for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 7 kroner per aksje for 2022. Det tilsvarer en utbytteandel på 54,4 prosent.

Ved inngangen til 2023 setter konsernet opp sitt langsiktige mål for egenkapitalavkastning fra minimum 12 til minimum 13 prosent. Kundevekst i Sør-Norge, vekst i andre inntekter og kostnadseffektiv drift med positive bidrag fra et sterkt samarbeid i SpareBank 1 Alliansen, skal bidra til at konsernet når målet.

– Få tegn til forverring

– Selv med økte kostnader for husholdningene og press på lønnsomheten hos bedriftene, ser vi få tegn til forverring i vår kundeportefølje. Samtidig er vi forberedt på de langsiktige effektene som kan komme, sier Benedicte Schilbred Fasmer, og fortsetter:

– I vårt konjunkturbarometer for 2023, ser vi at det er store forskjeller mellom bransjene og deres forventninger til året. Energibedriftene skiller seg ut, er positive og venter høy aktivitet framover. Det kan bidra til å dempe en negativ utvikling i andre bransjer, ikke minst på Sør-Vestlandet. SpareBank 1 SR-Bank er godt posisjoner for videre lønnsom vekst i dette bildet.

Resultatet økte med 152 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2021, og er drevet av utlånsvekst, god underliggende drift og lave nedskrivninger. 106 millioner kroner av økningen var knyttet til salget av datterselskapet Bjergsted Terrasse AS. Egenkapitalavkastningen steg fra 14,1 prosent i samme kvartal i 2021.

Konsernet har en samlet utlånsvekst på 9,8 prosent, 22,7 milliarder kroner, de siste tolv månedene. Høyere utlånsvolum og styrket rentemargin bidro til at netto renteinntekter ble 1.286 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 1.007 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

---

FAKTA:

Foreløpig årsresultat 2022

 • Resultat før skatt: 4.211 mill. kroner (3.838 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 3.378 mill. kroner (3.156 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,6 prosent (12,6 prosent)
 • Resultat per aksje: 12,88 kroner (12,08 kroner)
 • Netto renteinntekter: 4.516 mill. kroner (4.001 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.770 mill. kroner (1.716 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 756 mill. kroner (1.026 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 2.825 mill. kroner (2.714 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 5 mill. kroner (192 mill. kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 9,8 prosent (5,3 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,6 prosent (22,5 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 prosent (17,4 prosent)
 • Kapitaldekning: 20,3 prosent (20,5 prosent)
 • Styret foreslår et utbytte på 7,00 kroner (6,00 kroner)

(Per 31. desember 2021 i parentes)

4. kvartal 2022

 • Resultat før skatt: 1.225 mill. kroner (1.073 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.000 mill. kroner (889 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,6 prosent (14,1 prosent)
 • Resultat per aksje: 3,81 kroner (3,41 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.286 mill. kroner (1.007 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 453 mill. kroner (455 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 274 mill. kroner (342 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 752 mill. kroner (754 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 36 mill. kroner (-24 mill. kroner)

(4. kvartal 2021 i parentes)

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: