Nyheter

Tengs-saken: Retten sikker på at DNA-funn stammer fra tiltalte

Retten mener de nye og ekstremt grundige analysene av et DNA-funn på strømpebuksa til Birgitte Tengs stammer fra den dømte 52-åringen.

– Retten finner at resultatet av DNA-analysene med sikkerhet samsvarer med funnene i referanseprøven som kommer fra tiltalte, konkluderte tingrettsdommer Arne Vikse da han hadde gjennomgått DNA-undersøkelsene i Tengs-saken.

Det er funnet DNA-spor på strømpebuksa til Birgitte Tengs som inneholder en kjønnsmarkør som retten mener stammer fra den tiltalte. Det er videre påvist en mutasjon på dette genet, som trolig bare den tiltalte kan ha.

Den aktuelle prøven er undersøkt med flere forskjellige metoder ved det internasjonale rettsmedisinske instituttet i Østerrike (GMI). Disse analysene er så gjennomgått og etterprøvd av et nytt sett sakkyndige fra Universitetet i Oslo for å kritisk kontrollere funnene. Dette andre settet med sakkyndige stiller seg helt og holdent bak konklusjonene til GMI, poengterte dommerne i domspremissene.

– Det foreligger, slik retten vurderer det, robust og sikker basis for resultatene og analysene av sporprøven. Det er blitt brukt ulike analysemetoder, som har gitt samme resultat, hvilket gir tillit til riktigheten av funnene, sa Vikse.

Retten vurdering av DNA-beviset har etter alt å dømme vært avgjørende for å kunne avsi fellende dom mot 52-åringen. Han er dømt til 17 års fengsel for det nesten 28 år gamle drapet på Karmøy.

Nyeste fra Dagsavisen.no: