Nyheter

Disse skolene får snart en «shine up»

Både Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune planlegger å rive, rehabilitere og bygge nytt ved en rekke skoler framover.

Under Byggebørsen 2023 ble det presentert flere byggeprosjekter som ikke ligger så altfor langt inn i framtiden.

Blant annet kan en rekke skoler i fylket forvente diverse nybygg, og oppgradering av eksisterende bygg.

Rogaland fylkeskommune skal, for eksempel, nok en gang fornye St. Olav videregående skole. Denne gangen skal skolens bygg i Wessels gate 35 rives, og i tillegg skal skolen få nybygg. Prosjektet har en kostnadsramme på rett i underkant av 205 millioner kroner.

− Det skal bygges et nedsenket bibliotek, og jeg synes dette er et spennende prosjekt. Vi regner med oppstart i 2024 og at prosjektet er ferdig i 2026, sier Cathrine Ekeberg Gaaseby, fagleder for utbygging i fylkeskommunen.

Nybygg for å øke kapasiteten

Videre skal fylkeskommunen gi en «shine up» til Skeisvang videregående skole, et prosjekt med en kostnadsramme på drøyt 359 millioner kroner. Her blir det rehabilitering av eksisterende bygg, samt et nybygg for musikk, dans og drama.

Øksnevad videregående skole blir det riving, og nybygg for å øke kapasiteten − dette med en kostnadsramme på nesten 144 millioner kroner. Konkret er det snakk om å rive to gamle lagerbygg og bygge et nybygg på 2500 kvadratmeter.

Strand videregående skole får også rehabilitering og nybygg for økt kapasitet, med en kostnadsramme på like under 259 millioner.

Flere skoleprosjekter i Stavanger og Sandnes

Blant Stavanger kommune sine kommende byggeprosjekt, finner vi Vaulen skole. Dette er et prosjekt med gymsal, skolegård, bydelskulturskole og nærmiljøsenter. Totalramme er på 423 millioner inkludert moms, men kostnaden er ikke prisjustert, noe den sannsynligvis blir etter hvert, ifølge kommunens representanter på Byggebørsen.

Valgt entreprisemodell for Vaulen-prosjektet er standard totalentreprise. Utlysningen blir i årets fjerde kvartal, men er avhengig av positiv tilbakemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

I Sandnes kommune er det også en rekke skoler blant prosjektene framover:

Hommersåk skal tre skoler samles til én stor skole på ny tomt. Det er ventet politisk avklaring om en idrettshall skal bygges samtidig. Prosjektet har et budsjett på 525 millioner kroner og skal etter planen ferdigstilles i 2025.

Videre skal det bli en større utredning om sentrum skolestruktur i Sandnes, som er til politisk behandling våren 2023. Skolene det er snakk om er Sandved, Stangeland, Trones og Smeaheia. Dette prosjektet har et budsjett på 703 millioner. Ifølge kommunen er det betydelige oppgraderingsbehov på Trones og Stangeland skole. Men det er usikkert når dette prosjektet ferdigstilles.

Til sist skal Sørbø skole utvides. Budsjettet er på hundre millioner, og ferdigstillelse ventes i 2025.

Nyeste fra Dagsavisen.no: