Nyheter

Størst arbeidsledighet i bygg og anleggsbransjen

Ferske tall fra Nav Rogaland viser at bygg og anleggsbransjen er yrkesgruppen med høyest arbeidsledighet. Fylkesdirektør Merethe Prytz Haftorsen har fått meldinger om usikre horisonter i bransjen.

Siden høsten 2022 har det vært en økning i antall arbeidsledige i bygg og anleggsbransjen. Det har spesielt gått utover tømrere og snekkere, der det i 2021 ble lagt ut i underkant av 1100 stillinger som tømrer og snekker, ble det lagt ut 760 stillinger i 2021.

- Bygg og anleggsbransjen er en konjunkturutsatt bransje og har ofte vært en temperaturmåler for hvordan det går på arbeidsmarkedet i Norge. Mange husholdninger opplever redusert kjøpekraft, og når folk passer bedre på lommeboken, kan det gi utslag i lavere aktivitet innenfor flere bransjer. Noen av virksomhetene innenfor bygg og anlegg som NAV har vært i kontakt med, merker at det private markedet går tregere nå sammenlignet med for noen måneder siden, sier Haftorsen til RA.

Fylkesdirektør for NAV Rogaland, Merethe Prytz Haftorsen

Nå er det 4574 personer som er registrert som helt arbeidsledige i Rogaland . Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 505 personer. Innenfor bygg og anlegg er 489 personer helt ledige

- Det har vært en svak økning i arbeidsledige innenfor bygg og anleggsbransjen siden i fjor høst. Spesielt for tømrere og snekkere, har det gradvis krøpet oppover. Det er imidlertid viktig å understreke at vi fortsatt har en svært lav arbeidsledighet i Rogaland. Vi følger nøye med på sitasjonen. NAV har fått signaler om at ulike aktører i markedet opplever usikkerhet og kortere ordrehorisont. Flere aktører i bygg og anleggsbransjen forventer lavere aktivitet fremover, sier Haftorsen til RA.

Privatmarkedet hardest utsatt

Kjøpekraften i befolkningen er lavere enn tidligere, prisøkningen får folk til å spare på kronene. De økende kostnadene påvirker også bedriftene, noen av virksomhetene Nav har vært i kontakt med innenfor bygg og anleggsbransjen har merket at det er en stor stopp i det private markedet

Kjell Ole Frøyland er daglig leder for KAPH Entrepenør, et entreprenør og byggmester firma i Stavanger. KAPH Entrepenører har jobber for det offentlige, næringslivet og i det private markedet. Det er i sistnevte Frøyland merker en nedgang i etterspørsel.

Kjell Ole Frøyland har merket en nedgang i etterspørsler fra det private markedet.

– Det er mye hardere konkurranse for å få oppdrag i det private nå, det er det ikke tvil om. Frem til jul var det travelt, i løpet av nyåret har vi merket at det er langt færre henvendelser, sier Frøyland til RA.

Frøyland har observert at folk prioriterer annerledes nå enn før.

– Jobber du med å bygge hytte er du mer sårbar enn hvis du jobber med å bygge hus. Folk tar seg mindre råd til ekstrautgifter, nå som de fleste har måtte stramme inn på budsjettet, sier Frøyland.

Frøyland merker også på fordeler med flere arbeidsledige i bransjen.

- På grunn av arbeidsledigheten i bransjen er det mye lettere å få tak i gode folk nå, det har lenge vært et press på de som arbeider innenfor bygg- og anleggsbransjen, men nå er det enklere å få tak i flinke medarbeidere, det er en fordel, sier Frøyland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: