Nyheter

Nye byggeprosjekter i 2023: Det største som skjer nå

Rogfast, hotellhullet og bussveien er noen av de mest spennende byggeprosjektene i Rogaland i år.

− Vi tror vi kan avblåse den absolutte krisen med ekstremt høye kraftprisen, men de vil nok være høyere enn vi er vant med fra tidligere. Fraktprisene skal heller ikke «ta livet av noen» i løpet av de kommende årene. Råvarer tenderer til å svinge en del i pris. Mer bekymringsverdig er det at kobberprisene og andre materialer som brukes i batterier, er på vei opp, noe som kan bli inflasjonsdrivende, oppsummerer Bjørn Sivertsen, direktør for renter og valuta i Sparebank 1 SR-Bank Markets.

− Konjunkturbarometeret vårt viser at bedriftene venter nedgang i 2023. Økte priser og renter svekker utsiktene. Men det er store forskjeller mellom bransjene. For eksempel er det sidevis utvikling i industrien og nedgang i bygg og anlegg, samt varehandel, fortsetter han.

Onsdag 1. februar inviterte Næringsforeningen i Rogaland til «Byggebørsen 2023», denne gangen arrangert i SR-Banks lokaler i Finansparken. Alle de store offentlige utbyggerne i regionen − Stavanger kommune, Sandnes kommune, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bymiljøpakken − var til stede for å fortelle om prosjektene sine.

Noen av «headlinerne» under kveldsarrangementet var, blant annet, Rogfast, som er verdens lengst og dypeste undersjøiske tunnel. Dette er et prosjekt som har utlyst noen av de største kontraktene noensinne, og det er fortsatt mer i vente for underleverandørene. Videre ble Sverdrupskvartalet i Tanke Svilands gate, på folkemunne kjent som «hotellhullet», trukket fram som ett av de store private prosjektene for kommende år.

− Stavangers mest beryktede hull

Byggegropen mellom Sverdrups gate og Tanke Svilands gate har stått uforandret siden 2014. I 2015 ble hotellet som var planlagt bygget her, lagt på is, derav kallenavnet «hotellhullet». Kanselleringen av hotellplanene endte i retten, da selskapet Svedrups gate 20 AS krevde erstatning fra Skanska og Link Arkitekter, en rettsrunde førstnevnte vant.

mmm

− Dette er vel Stavangers mest beryktede hull, spøker prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig fra scenen.

I desember ble de nye planene til Aton og Base Property for å fylle «hotellhullet», godkjent Det settes imidlertid en rekke krav til utbyggerne. Politikerne i Stavanger ønsker ikke det de beskrev som «en skoeske med vinduer», samt krever at det rosa industribygget blir bevart.

− Høringsfristen er i februar, og så håper vi å få andregangsbehandling til høsten. Ambisjonen vår er å bygge rundt 80 boenheter, leilighetshotell med om lag 120 rom, kontorer, næringslokaler og aktive hjørner, sier Njå videre.

Bussveien: − Går nok veien

I desember ble bussvei-planene fra Hillevåg til Madlakrossen klare. Sentrale grep var lyskryss ved Løkkeveien, bare to felt for biler i Kannik og ut Madlaveien, der busser og biler blir atskilt i to traseer. I tillegg viser planen midtstilt busstrasé fra Hillevåg til Byterminalen.

Bussveien fra Stavanger til Sandnes har, ifølge Bymiljøpakken, en samlet prislapp på 11,11 milliarder i 2022-kroner, der staten tar to tredjedeler av regningen.

Er dagens investeringsplan for bussveien realistisk og en plan dere vil holde? Dette spørsmålet stiller en av tilhørerne under Byggebørsen.

− Det kommer an på hvor finansieringen hentes fra, for eksempel om den hentes fra Bymiljøpakken og utfordringene som ligger i den. Store deler av bussveien er imidlertid statlig finansiert, så vi regner med at den vil gå veien, svarer enhetsleder Harald Bøhn i avdeling for samferdsel i Rogaland fylkeskommune.

Vil bruke Ryfast-erfaring i Rogfast

Rogfast innebærer ene kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med det som blir verdens lengst og dypeste undersjøiske tunnel. Dersom alt går etter planen, vil Rogfast åpne i 2031.

− Anslått kostnadsverdi på Rogfast ligger på 22 milliarder i 2021-kroner, sier Øyvind Ellingsen, seniorrådgiver innen kommunikasjon i Statens vegvesen.

Ryfast-prosjektet hadde i stor grad bidrag fra lokale selskap og entreprenører, både store og små. Hvor mye har Ryfast betydd for Rogfast-prosjektet?

− Vi har tatt med oss en del erfaring fra Ryfast inn i Rogfast, så det har vært nyttig, svarer Ellingsen på dette spørsmålet fra salen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: