Nyheter

Har forsket på hvorfor sykepleiere forlater yrket

En ny UiS-studie har sett på hvorfor flere nyutdannede sykepleiere er usikre på om de skal bli i yrket.

Lovise Kyllingstad, avdelingsleder ved Gjøsvika sykehjem og tidligere masterstudent i helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS), har sammen med UiS-professor Margareth Kristoffersen, gjennomført en studie av nyutdannede sykepleiere som er usikre på egen framtid i yrket.

– Vi ønsket også å se om vi kunne finne flere grunner til at sykepleiere forlater yrket, enn det som allerede var belyst av media. Det har i mange år vært stort fokus på underbemanning, stor arbeidsbelastning og for lav lønn i sykepleieryrket. Vi hadde tanker om at det kunne ligge mer bak sykepleierflukten enn kun disse faktorene, sier Kyllingstad til RA.

Hun forklarer at hun selv var ferdig utdannet sykepleier i 2018 og hadde opplevelsen av at svært mange av hennes jevngamle, og nyutdannede, hadde usikre tanker om framtiden i yrkeslivet. Både i, og utenfor sykepleieryrket.

– Jeg oppfatter at mange unge, nyutdannede deler de samme tankene, på tvers av yrkesretninger.

Lovise Kyllingstad

Yrkesglød

Studien viser blant annet at en forventning om yrkesglød kan bidra til at sykepleiere vurderer å forlate yrket.

De nyutdannede sykepleierne i studien forbinder yrkesglød med et kall i livet; noe de er ment til å gjøre, og som ‘alle’ sykepleiere skal erkjenne, tenke og føle for å utøve god pleie til pasienter.

I studien påpekes det at den underliggende premissen for at nyutdannede er usikre på egen framtid i yrket, synes å være kontrasten mellom sykepleieryrkets idealer og hvordan yrket utspiller seg i realiteten. Dette medfører et «realitetssjokk», hvor de nyutdannede sammenligner yrkesglød, er vaklende om yrket, har forvirring rundt sykepleierens kvalifikasjoner og finner arbeidshverdagen altoppslukende.

Kyllingstad mener opplevelsen av manglende yrkesglød og konsekvensene av dette er det mest interessante fra studien.

– Dette fordi det ikke er like belyst av media, samtidig som det var et veldig sårt tema for de nyutdannede. Det å skulle utvikle sin rolle som sykepleier, og samtidig føle at «gløden» ikke strekker til, eller at en ikke er egnet, opplevdes som veldig vondt for deltakerne i studien. Det er viktig å belyse at denne sammenligningen av glød finnes, og forsikre både studenter og nyutdannede om at opplevelsen av yrkesglød ikke gjenspeiler faglig dyktighet, sier hun.

Oppfatningen om yrkesglød preger imidlertid ikke bare sykepleiernes egne tanker om egen yrkesutøvelse. Som en av studiens sykepleiere sa, forventes det også i yrkets realiteter at «sykepleiere må bare gi og gi, uten å få noe tilbake selv.» Oppfatningen synes dermed å være omfattende også utover yrket selv, påpekes det i studien.

– For at nyutdannede sykepleiere skal kunne se forbi en utdatert oppfatning om at yrket forutsetter yrkesglød, må også Norges politikere gjøre det. Alle sykepleiere må ikke ha yrkesglød, påpeker Kyllingstad og Kristoffersen.

Margareth Kristoffersen

Viktige grep

– Hva tenker dere kan være viktige grep for å unngå at sykepleiere forlater yrket?

– Jeg tror sykepleiere er slitne av opplevelsen av å jobbe dugnad, og i samfunnsmessig perspektiv «ta en for laget.» De må ses og høres, fra høyeste hold. Samtidig mener jeg sykepleierutdanningen bør flytte noe fokus fra tidligere tiders idealer om hva god sykepleie er og bør være, og heller sette søkelys på hvordan sykepleieryrket faktisk utøves i 2023, sier Kyllingstad.

Kristoffersen viser til at de har nevnt viktige grep i studien, som gir gode svar på dette.

– Organisasjon og ledelse har et ansvar for å ta vare på sykepleiere, særlig når de er nyutdannet, understreker hun.

Kyllingstad mener funnene fra studien kan brukes både til å forberede studenter på de yrkesrealitetene som venter, samt for nyutdannede som sliter med å finne seg til rette i sin nye yrkesrolle.

– Det å være forberedt på et realitetssjokk vil kunne både dempe sjokket, og minske konsekvensene av det, sier hun.

Kristoffersen påpeker at resultatene kan brukes til å bekrefte sykepleieres faglige dyktighet, og at deres yrkeskvalifikasjoner hele tiden er under utvikling

---

Fakta

  • Det rapporteres at en av fem sykepleiere ikke lenger jobber innad i helse- og omsorgstjenestene 10 år etter endt utdanning.
  • Kun ca. 50 prosent av sykepleierstudentene gjennomfører utdanningen på normert tid.
  • Frafallet fra utdanningen er på mellom 10–15 prosent.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: