Nyheter

Kommunen slipper dagbøter

Åtte uker etter rettefristen gikk ut, er arbeidet med å utbedre HC-toalettene i Godalen igangsatt.

Samtidig har Diskrimineringsnemnda besluttet ikke å gi Stavanger kommune dagbøter for brudd på rettefristen 1. desember 2022.

Nemndlederen begrunner avgjørelsen med at toalettene er sesongåpne.

- Ettersom toalettene er sesongstengt, foreligger det ikke pågående diskriminering som følge av at toalettene ikke er universelt utformet p.t, står det i brevet fra Diskrimineringsnemnda til Stavanger kommune.

9. mai i fjor vedtok Diskrimineringsnemnda at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, ble satt til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke var oppfylt innen da, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.

I desember ble det kjent at Stavanger kommune ikke har gjort noen endringer i Godalen, men mente at de allerede eksisterende HC-toalettene i Godalen var gode nok.

Etter flere uker med dialog mellom Diskrimineringsnemnda og Stavanger kommune, ble det klart at dokumentasjonen ikke var tilstrekkelig.

Stavanger kommune gjennomførte befaring med faglig rådgiver i januar, og fikk da beskjed om at det var mangler ved toalettene. Derfor beklaget kommunen seg overfor Diskrimineringsnemnda og snudde i saken.

– Vi tar et stille skritt tilbake, skrev Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda 16. januar i år, og beklaget at dokumentasjonen ikke var fullstendig.

Ferdigstilles innen uke ni

I Godalen er arbeidet med å rette HC-toalettene satt i gang, åtte uker etter frisen gikk ut.

HC-toalettene i Godalen skal være ferdig utbedret i henhold til krav innen uke ni, opplyser kommunen.

Kommunen har opplyst overfor Diskrimineringsnemnda at justeringene vil være ferdigstilt innen utgangen av uke ni.

Nemnda vil følge opp saken videre, og vil be Stavanger kommune fremlegge dokumentasjon på et senere tidspunkt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: