Nyheter

Gir fagskolene mulighet til å godkjenne nye studier selv

Ola Borten Moe (Sp) ble imponert over teknologibruken på Fagskolen Rogaland, og røpte samtidig at regjeringen skal gjøre det lettere og raskere for fagskolene å opprette nye utdanninger som arbeidslivet trenger.

I dag er det NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som må godkjenne nye studietilbud. Regjeringen vil endre reglene slik at de godt etablerte fagskolene (slik som den i Rogaland) skal kunne kvalitetssikre og starte nye studietilbud uten å søke om ekstern godkjenning.

Det er mindre byråkratisk og vil føre til at fagskolene raskere kan få på plass nye tilbud, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), som slapp nyheten da han var på besøk hos Fagskolen Rogaland i Stavanger torsdag.

– Dersom Fagskolen Rogaland eller andre fagskoler vil opprette et nytt studietilbud, så gjør de det selv. det betyr at fagskolene overtar den jobben som NOKUT gjør i dag. I stedet for å søke sentralt for å få godkjenning, så gir de godkjenning til seg selv.

– Det kommer til å gi et mye mer fleksibelt og raskere system enn vi har i dag. Dermed får vi raskere etablert relevante utdanninger og den kompetansen Norge trenger, sier Borten Moe til RA.

NOKUT vil være tilsynsorgan

Han frykter ikke lavere kvalitet på utdanningene.

– Det betyr ikke at kvaliteten blir dårligere. Fagskolene har egne systemer for å kvalitetssikre. Dessuten skal NOKUT fortsatt være et tilsynsorgan, forsikrer statsråden.

Styrken til fagskolene er at de samarbeider tett med arbeidslivet og kan utvikle studietilbud som arbeidslivet trenger. Dette bør skje raskt, for behovene endres raskt, påpeker Borten Moe.

Utdanningsministeren ser også at fagskolene skal bli mer synlige. Til tross for at det har vært satset på fagskolesektoren i flere år, er det fortsatt et udekket kompetansebehov i arbeidslivet.

Kommer til å gi et mye mer fleksibelt og raskere system enn vi har i dag.

—  Ola Borten Moe, utdanningsminister

Livaktige dukker, VR og simulatorer

Studentene ved Fagskolen Rogaland tar i bruk teknologien til det fulle i utdanningsløpet. Ministeren fikk demonstrert hvordan helsearbeidere kan øve seg på dukker som føder, snakker og er syke. Han fikk se hvordan sykepleiere kan trene på pasienter i den virtuelle verdenen med VR-briller.

Ministeren fikk selv også prøve å borre etter olje på en oljeinstallasjon.

– Simulator er bra. det er vanskelig å overvurdere betydningen av det å kunne trene og øve på realistiske situasjoner. Det er virkelighetsnært, sier Borten Moe, som stilte mange spørsmål og viste interesse under rundturen på Fagskolen Rogaland.

Borten Moe: – En ukjent juvel

– Det er en litt ukjent juvel i utdanningssystemet. Høgskolene og universitetene får mer oppmerksomhet. Jeg håper fagskolene tar enda større plass i framtiden. Da er det også viktig at de har relevante utdanningstilbud som folk søker seg til, sier Borten Moe.

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om fagskoler.

Norge trenger mer kunnskap om hvordan høyere yrkesfaglig utdanning best kan utnytte sitt potensial og hvordan denne sektoren bør utvikles videre, derfor er det behov for en stortingsmelding, mener Borten Moe.

– En stortingsmelding er regjeringens og stortingets måte å gå gjennom et felt på. Vi vil ha en gjennomgang av status og utviklingstrekk, se på hva som man tror er framtidens behov. Det er på tide med en skikkelig gjennomgang av feltet – et felt som kommer til å være enda viktigere i årene som kommer, sier ministeren.

Rektor Tuftedal står klar med nye utdanninger

Reir Tuftedal er rektor ved Fagskolen Rogaland. Et veldig viktig besøk sier han om at utdanningsministerens sin rundtur på skolen.

– Det er viktig å få vist fram hva vi holder på med. Vi serverer lokalt og regionalt næringsliv med folk og kompetanse. Det synes jeg at vi får til, sier han.

At fagskolen snart selv kan godkjenne nye studier er et stort pluss, mener rektoren. Det blir lettere å «hive seg rundt» for å mette behovet for ny kompetanse.

– Å få godkjenning gjennom NOKUT kan raskt ta ett år å få til. Med en lovendring vil det gå mye raskere. Det betyr at vi kan utvikle og lage helt nye fagområder som bedrifter og næringslivet trenger, sier Tuftedal.

Han forteller at Fagskolen Rogaland allerede har tanker om hvilke studieretninger de vil tilby i nær framtid.

– Både innenfor sirkulærøkonomi, IT, mat, havvind, helse og ny energi, remser rektoren opp.

Birgitte Husberg demonstrer hvordan helsestudentene kan øve seg på pasienthåndtering med VR-briller i den virtuelle verden.
Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) besøkte Fagskolen Rogaland torsdag. Her fikk han se hvordan studentene lærer og feiler med å øve på naturtro dukker som både snakker og er syke. Til venstre er varaordfører i Stavanger, Dagny S. Hausken (Sp).

Nyeste fra Dagsavisen.no: