Nyheter

Holdt på å gi opp HC-toalettet, da kommunen til slutt snudde: - Absolutt verdt det

I mai 2022 fikk Marco Nymark medhold i Diskrimineringsnemda for mangler ved HC-toalettene i Godalen og Badedammen. Stavanger kommune mente imidlertid at toalettet i Godalen var godt nok tilrettelagt og ble truet med dagbøter. Ni måneder senere snudde kommunen og beklaget. Nymark er både oppgitt og fornøyd.

– I morgen kan du være handikappet. Skal vennene dine slutte å gå på den badeplassen som dere likte fordi det mangler toalett til deg? Da blir du en last. Vi med funksjonsnedsettelser vil gli inn i samfunnet, være en del av det. Jeg gjør dette for alle som trenger det, sier Marco Nymark da RA møter ham på Sølvberget.

7. juni 2021 klaget Marco Nymark Stavanger kommune inn til Diskrimineringsnemnda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.

– I noen øyeblikk tenkte jeg at jeg ikke gidder dette. Hvor mye styr skal det være for et toalett?

Stavanger kommune: – Vi tar et stille skritt tilbake

9. mai året etter vedtok Diskrimineringsnemnda at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, ble satt til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke var oppfylt innen da, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.

Stavanger kommune og Diskrimineringsnemnda har vært i dialog siden fristen for å utbedre handikaptoalettene i Godalen og Badedammen gikk ut 1. desember i fjor.

– Vi tar et stille skritt tilbake, skrev Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda 16. januar i år, og beklaget at dokumentasjonen ikke var fullstendig.

Godalen.
Godalen.

Dermed snudde kommunen i saken om krav om utbedring av handikap-toaletter, som de ble pålagt 9. mai med frist 1. desember 2022.

HC-toalett i Godalen vil innen uke 9 bli universelt tilrettelagt i henhold til kravet fra Diskrimineringsnemnda. Det skjer etter at Stavanger kommune gjennomførte befaring med faglig rådgiver 11. januar.

Oppgitt og fornøyd

Nymark er oppgitt over at kommunen ikke har tatt ham på alvor tidligere og samtidig glad for at det nå blir endringer.

– Helt til det sist har jeg vært så fortvilet. Her blir Stavanger kommune truet med dagbøter, men likevel skjer det ingenting? Det tok for lang tid. Jeg har vært på nippet til å trekke hele saken, sier Marco Nymark.

Marco Nymark

Nymark, som rammet av polio, forteller at de sterke smertene har gjort arbeidet ekstra utfordrende.

– Det er en sykdom med mye sterke smerter, som gjør at jeg går på sterke medisiner. Da blir det veldig slitsomt å kjempe for noe så elementært som et toalett. Jeg trodde ikke det skulle være så krevende å klage inn en sak til Diskrimineringsnemnda, men jeg har vært nødt til å legge fram mye dokumentasjon og «bevise» forholdene, sier han til RA.

At andre med samme behov har takket ham, har fått ham til å fortsette, forteller Nymark.

– Det er mange som takker meg for at jeg tar kampen. Alle vil i løpet av livet trenge hjelp. Jeg fikk melding fra andre folk som sa «det er ikke vits Marco, du kommer ingen vei», men jeg kom i land, selv om det tok altfor lang tid.

– Var det verdt det i siste ende?

– Ja, absolutt. Det hjelper ikke bare meg, men mange andre. Jeg er glad jeg tok den kampen. Nå får vi får toalett og jeg er fornøyd med det. Og at kommunen til slutt innrømmet at de tok feil. De har vært veldig påståelige om at de hadde rett hele tiden, sier Marco Nymark til RA.

---

Tidslinje

 • 7. juni 2021: Marco Nymark klager inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.
 • 9. mai 2022: Diskrimineringsnemnda vedtar at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, settes til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke oppfylles, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.
 • 1. desember 2022: Fristen for å gjøre endringene passeres. Stavanger kommune opplyser at de ikke har gjort endringer i Godalen.
 • 5. desember 2022: Diskrimineringsnemnda sender et brev til Stavanger kommune hvor de bes dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene i Godalen og Badedammen.
 • 16. desember 2022: Fristen for å framlegge dokumentasjon på at kravene er oppfylt.
 • 21. desember 2022: Stavanger kommune opplyser at de ikke kjenner til å ha mottatt brevet fra Diskrimineringsnemnda.
 • 28. desember 2022: Diskrimineringsnemnda mottar svar fra Stavanger kommune.
 • 9. januar 2023: Diskrimineringsnemnda sender nytt brev til Stavanger kommune med informasjon om at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig og ber kommunen ettersende mer dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Svarfrist 16. januar 2023.
 • 11. januar 2023: Stavanger kommune gjennomfører ny befaring med rådgiver innen universell utforming.
 • 16. januar 2023: Stavanger kommune svarer Diskrimineringsnemnda. Tilbakemelding fra rådgiver innen universell utforming medfører at Stavanger kommune «tar et stille skritt tilbake». Stavanger kommune beklager. Det listes opp en rekke endringer som vil bli foretatt.
 • 17. januar 2023: Per e-post ber Diskrimineringsnemnda om informasjon om når arbeidet er ferdigstilt, hvorvidt Stavanger kommune mener toalettene vil være universelt utformet etter foretatte utbedringer og opplysninger om når toalettet er/skal være åpent. Diskrimineringsnemnda ber om svar snarest.
 • 19. januar 2023: Stavanger kommune besvarer e-posten. Svar på når endringene er ferdigstilt kan ikke oppgis ennå. Videre opplyses det «JA det vil nå være universelt utformet og med dørpumper for åpning».Nyeste fra Dagsavisen.no: