Nyheter

Setter av millioner til badeanlegg

Kommunestyret i Stavanger har vedtatt at det skal arbeides videre for å etablere badeanlegg i Jåttåvågen.

Kommunestyret i Stavanger vedtok i kommunestyremøtet mandag at kommunen skal arbeide videre for å etablere et kommunalt bade- og svømmeanlegg i Jåttåvågen.

Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Vedtaket i kommunestyret setter av 7 millioner til videre prosjektutvikling og 2 millioner til utredning av driftskonsept ved kommende tertialrapportering.

Arbeidet med å utvikle et prosjekt for badeanlegget vil starte i løpet av 2023, sammen med en utredning av hvordan dette anlegget skal driftes. Det vedtatt en større plan for Jåttåvågen, og badeanlegget skal sees i sammenheng med planene i Jåttåvågen 2.

Når arbeidet med innledende prosjektutvikling og utredning av driftskonsept er klart vil politikerne avgjøre om kommunen skal gå videre med prosjektet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: