Nyheter

HC-toalett i Godalen: Kommunen snur og beklager

– Vi tar et stille skritt tilbake, skriver Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda. Dermed snur kommunen i saken om krav om utbedring av handikap-toaletter i Godalen, som de ble pålagt 9. mai med frist 1. desember 2022.

– Jeg har fått nye øyne til å se på det. En person med kompetanse på området har kommet tilbake og viser til at her er det noen mangler som ikke er oppfylt. Da var det bare å trekke seg tilbake og si at dette må vi beklage, sier kommunalsjef Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune til RA.

I et brev datert 16. januar opplyser Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda at etter tilbakemelding fra rådgiver innen universell utforming, «tar et stille skritt tilbake». Videre beklager Stavanger kommune for at «tidligere tilbakemelding var basert på ufullstendige opplysninger».

Brev fra Stavanger kommune til Diskrimineringsnemda.

– Var det første befaring med fagperson?

– Da vi bygget Badedammen var det satt ut til entreprenører, og jeg fikk tilbakemelding om at dette var i skjønneste orden. Da stolte jeg på det og sendte ikke ut rådgiveren min, sier Thorsen Hirth.

– Hadde du sendt ut rådgiveren til Godalen tidligere?

– Det hadde vi bare pratet løst om, han hadde ikke vært der, sier han.

– Det kan virke som dere har tatt lett på pålegget fra Diskrimineringsnemnda. Hva er grunnen til at dere ikke har gjort et grundigere arbeid?

– Vi har, og er fortsatt, av den oppfatning at det er et eksisterende og fungerende handikaptoalett i Godalen. Lov og forskriftskrav har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft, men det er jo sånn at vi skal bidra til at samfunnet er tilgjengelig. Det har vært en stillingskrig mellom diskusjonsparter om hvor det er riktig at vi bruker midlene. Vi ser nå at her er det et toalett som ikke forskriftsmessig er etter dagens standard.

– Hvilke endringer kommer dere til å gjøre? Og når blir toalettene ferdigstilt?

– Det jeg synes er mest vesentlig er å få dørpumpen installert i Badedammen og tilsvarende i Godalen. Det er det to fungerende handikaptoalett i Godalen fra gammelt av, men de må gjøres mer tilgjengelige. Toalettene vil være ferdigstilt senest uke ni. Det er heldigvis i god tid før vi vanligvis åpner toalettene i mai, sier Thorsen Hirth til RA.

Godalen.

Høyre: – Kritikkverdig

– Det er veldig pinlig at kommunen har brukt så utrolig lang tid på dette, sier Høyres Ingebjørg Folgerø, som sitter i utvalg for miljø og utbygging, da RA møter henne i Godalen fredag formiddag.

Ingebjørg Folgerø (H) er medlem i utvalg for miljø og utbygging (UMU).

– Nå skal de fikse opp ikke bare i Godalen, men også i Badedammen, hvor de egentlig nettopp har bygget. Jeg er veldig glad for det, men det er kjipt at det må så mange parter inn i prosessen for å få det gjort, sier hun.

Folgerø, som sitter i utvalg for miljø og utbygging, har ikke opplevd å bli tilstrekkelig informert om pålegget fra Diskrimineringsnemnda.

– Det dumt at dette ikke har vært en politisk sak underveis. Det var på overtid da jeg fanget det opp på Facebook og i avisen. Vi burde fått en orientering om at det var kommet et varsel om dagbøter fra Diskrimineringsnemnda og en utredning. Da kunne vi tatt tak i dette mye før.

Mandag 9. januar ba Folgerø administrasjonen om en orientering i saken.

RA har lest det første svaret og innholdet gjenspeiler Erik Thorsen Hirths tidligere uttalelser til RA. Imidlertid har administrasjonen fulgt opp med informasjon om at kommunen snur i saken og viser til brevet sendt 16. januar.

– Etter nemnda har laget bråk, avisen har laget bråk og jeg har stilt et spørsmål i det relevante utvalget, har de tatt med en fagperson på området og blitt enige med seg selv om at det ikke er godt nok. Det skulle de kanskje gjort i mai. Det er kritikkverdig. Kommunen burde også ha lagt fram dokumentasjonen nemnda ba om i tide, slik at nemnda kunne forholdt seg til faktiske forhold og ikke påståtte forhold.

Folgerø berømmer Marco Nymark for innsatsen i saken.

– Han har gjort en strålende jobb. Folk med bevegelsesutfordringer orker ikke alltid å ta den kampen. At han har orket og insistert, er prisverdig.

For dem med bevegelsesutfordringer, behøver vi ikke engang å holde oss til minimum i loven.

– Vi kan godt lø litt på, vi kan godt gjøre litt ekstra for dem i forhold til det som er lovens krav. Er det noe de fortjener er det velfungerende og fine toaletter i kommunal regi. Det skulle bare mangle. Vi snakker om relativt få penger i Godalen og Badedammen. Det er noen hundre tusen, men hvis du deler det ut på antallet det gjelder og prinsippet om universell atkomst, så er det småpenger, sier Folgerø til RA.

Diskrimineringsnemnda: – Nemndleder vil fatte en avgjørelse

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha sier at nemnda nå har tilstrekkelig informasjon i saken til å ta den videre til nemndlederen.

– Stavanger kommune har erkjent at verken badedammen eller Godalen er rettet i henhold til pålegget. Saken er tilstrekkelig oppklart og neste skritt er at vi kobler på nemndlederen i saken, sier Nishantha.

Hvis pålegget fra Diskrimineringsnemnda ikke ble oppfylt innen 1. desember 2022, er konsekvensene for Stavanger kommune dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

På spørsmål om dagbøter nå kan bli utløst, svarer direktøren:

– Ja, absolutt. Nemndlederen vil ta stilling til hvorvidt det vil utløses dagbøter nå eller om det eventuelt skal skje på et senere tidspunkt.

Saksbehandleren har informert Ashan Nishantha om at saken mest sannsynlig vil legges fram for nemndlederen på mandag.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda

Foto: Diskrimineringsnemnda

Dette har skjedd

Tilbake i mai skrev RA at Diskrimineringsnemnda pålegger Stavanger kommune å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen.

Fristen for å få dette på plass var 1. desember. Hvis handikaptoalettene ikke er på plass innen da, venter det dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

Ved badedammen var det allerede igangsatt utbygging av et handikaptoalett, men det var ingen planer for Godalen tilbake i mai.

HC-toalettene ved Badedammen er oppgradert, men klageren, Marco Nymark, har kritisert døren for å være for tung.

I desember ble det kjent at Stavanger kommune ikke har gjort noen endringer i Godalen, men mener at de allerede eksisterende HC-toalettene i er gode nok.

– Det er et fungerende handikaptoalett i Godalen. Det har det vært hele tiden, sa Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune.

Rutinen i slike saker er at etter fristen for å rette opp bruddet på Likestillings- og diskrimineringsloven, sender Diskrimineringsnemnda ut et brev til den anklagede.

5. desember ble et slikt brev sendt til Stavanger kommune.

– Vi mottok et svar fra kommunen den 28. desember 2022, men det er enda en del forhold som vi trenger ytterligere forklart og dokumentert. Vi har derfor den 9. januar i år fulgt opp med et nytt brev til innklagede hvor vi har etterspurt flere opplysninger og mer dokumentasjon, sier Ashan Nishantha, direktør for Diskrimineringsnemnda, til RA over nyttår.

Stavanger kommune besvarte brevet 16. januar. RA har sett brevet hvor Stavanger kommune framlegger sin dokumentasjon.

I januar opplyste direktør for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, til RA at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, og at Stavanger kommune må komme med ytterlig dokumentasjon på at kravene i pålegget nå er oppfylt.

– Vi mottok et svar fra kommunen den 28. desember 2022, men det er enda en del forhold som vi trenger ytterligere forklart og dokumentert, sa Ashan Nishantha, direktør for Diskrimineringsnemnda, til RA over nyttår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Tidslinje
 • 7. juni 2021: Marco Nymark klager inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.
 • 9. mai 2022: Diskrimineringsnemnda vedtar at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, settes til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke oppfylles, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.
 • 1. desember 2022: Fristen for å gjøre endringene passeres. Stavanger kommune opplyser at de ikke har gjort endringer i Godalen.
 • 5. desember 2022: Diskrimineringsnemnda sender et brev til Stavanger kommune hvor de bes dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene i Godalen og Badedammen.
 • 16. desember 2022: Fristen for å framlegge dokumentasjon på at kravene er oppfylt.
 • 21. desember 2022: Stavanger kommune opplyser at de ikke kjenner til å ha mottatt brevet fra Diskrimineringsnemnda.
 • 28. desember 2022: Diskrimineringsnemnda mottar svar fra Stavanger kommune.
 • 9. januar 2023: Diskrimineringsnemnda sender nytt brev til Stavanger kommune med informasjon om at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig og ber kommunen ettersende mer dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Svarfrist 16. januar 2023.
 • 11. januar 2023: Stavanger kommune gjennomfører ny befaring med rådgiver innen universell utforming.
 • 16. januar 2023: Stavanger kommune svarer Diskrimineringsnemnda. Tilbakemelding fra rådgiver innen universell utforming medfører at Stavanger kommune «tar et stille skritt tilbake». Stavanger kommune beklager. Det listes opp en rekke endringer som vil bli foretatt.
 • 17. Januar 2023: Per e-post ber Diskrimineringsnemnda om informasjon om når arbeidet er ferdigstilt, hvorvidt Stavanger kommune mener toalettene vil være universelt utformet etter foretatte utbedringer og opplysninger om når toalettet er/skal være åpent. Diskrimineringsnemnda ber om svar snarest.
 • 19. Januar 2023: Stavanger kommune besvarer e-posten. Svar på når endringene er ferdigstilt kan ikke oppgis ennå. Videre opplyses det «JA det vil nå være universelt utformet og med dørpumper for åpning».

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: