Nyheter

Uendret rente, men likevel dyrere lån

Norges Bank holder renten i ro denne gang. Sjeføkonom tror rentetoppen er like rundt hjørnet. Og til tross for uendret styringsrente, vil flere få dyrere boliglån i løpet av de neste dagene.

Under rentemøtet torsdag 19. januar velger altså sentralbanken å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent:

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Konsumprisene har steget mye, og prisveksten er klart over målet. Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsmarkedet er stramt. Høy prisvekst og økte renter svekker husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten framover. Slik komiteen i Norges Bank nå vurderer utsiktene, vil det være behov for å øke renten noe videre for å få inflasjonen ned mot målet.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen kommenterer på næringslivets forventninger ut fra SR-Banks konjunkturbarometer.

Forventer rentetopp i mars

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank var nokså trygg på at Norges Bank ikke ville røre renten i denne omgang:

− Det er i tråd med signalene fra forrige rentemøte, sier Knudsen til Rogalands Avis.

− I en tid med mindre behov for renteendringer, vil vi trolig gå tilbake til normen om at renten holdes uendret på de såkalte «mellommøtene», og at den heller justeres på hovedmøtene, hvor det også publiseres en full analyse og oppdaterte anslag for veien videre i form av pengepolitisk rapport, fortsetter han.

Knudsen var imidlertid mer spent på sentralbankens nye signaler om renteutsiktene for 2023.

− På rentemøtet i desember varslet de neste renteøkning i mars. Det tror jeg fortsatt vil skje, ettersom det ikke har komme uforutsette hendelser eller data. Jeg tror altså at rentetoppen denne gang nås i mars, ikke i juni som det har vært spekulert i tidligere, sier sjeføkonomen.

Han tror Norges Bank nøyer seg med en styringsrentetopp på 3 prosent, selv om det ligger en liten sannsynlighet for 3,25 prosent.

− Videre er det interessant å følge utviklingen i Europa. Den europeiske sentralbanken har nemlig blitt mer aggressive i rentesettingen. De kom sent i gang med rentehoppene, men kan denne våren faktisk passere Norges rentenivå. Det at europeisk styringsrente er høyere enn den norske, har vi ikke opplevd før, legger sjeføkonomen til.

Snart blir boliglånet dyrere

I desember valgte Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Like etter varslet flere banker tilsvarende renteoppgang for sine boliglån.

Men bankene har seks ukers varslingsfrist for renteøkninger på lån.

Det vil si at dersom du fikk rentevarsel like etter 15. desember 2022, vil den økte boliglånsrenten tre i kraft tidligst fra 26. januar og utover. Så, selv om Norges Bank holder renten uendret nå i januar, må du ikke bli overrasket om boliglånsrenten din øker i løpet av de kommende ukene.

Her er noen grep du kan gjøre for å kutte ned på lånekostnadene:

  • Sjekk om du har så lav rente du kan få, for eksempel via Finansportalen.no. Om det finnes bedre rentetilbud for deg på markedet, bør du først forsøke å prute ned renten hos nåværende bank.
  • Dersom det ikke nytter å prute, bør du rett og slett flytte lånet til en annen bank. Det er ikke vanskelig å flytte boliglånet fra én bank til en annen. Du trenger bare å kontakte banken du ønsker å flytte til, sende dem en lånesøknad, og så ordner den nye banken resten. Hvis du ender med å flytte lånet, bør du sjekke om det utlyser et annet gebyr enn det du må betale til Kartverket. Selv om du flytter boliglånet til en annen bank, du ikke flytte resten av bankproduktene dine, som lønnskonto eller sparekonto.
  • Trenger du forutsigbarhet, kan du se på mulighetene for å binde renten på hele eller deler av boliglånet. Bare husk at hvis du vil gå ut av fastrenteavtalen før den utløper, kan du måtte betale såkalt «overkurs» som en kompensasjon til banken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: