Nyheter

Boligprosjekter på vent: − Kan presse prisene opp

Obos ser seg nødt til å utsette flere nybygg-prosjekter grunnet kostnadsøkninger og for lave salgstall. Bate har ikke gjort det samme ennå, men merker også prisøkningene og forklarer følgene om boligbyggingen stopper opp.

− Byggekostnadene har økt markant det siste året. Det, sammen med usikkerhetene rundt økende matvare- og energipriser, gjør det utfordrende, både for oss og andre utbyggere, å realisere nye prosjekter, sier Kjetil Alvestad, leder for utbygging i Bate, til Rogalands Avis, og fortsetter:

− Vi må gjøre vårt ytterste for å holde kostnadene nede, slik at boligene ikke blir for høyt priset og blir liggende usolgt i markedet. Samtidig trenger samfunnet en jevn tilstrømming av nye boliger, og som boligbyggelag ser vi det som en del av vårt samfunnsansvar å være med og realisere nye prosjekter. Vi har derfor et langsiktig perspektiv på nybyggsiden, og bygger også nå, selv i utfordrende tider for nybyggbransjen.

Har eller kommer dere til å sette noen av boligprosjektene deres på vent?

− Vi har ikke satt noen prosjekter på vent, men vi tar oss god tid i prosjekteringen for å ivareta at vi har god kostnadskontroll og møter reelle ønsker og behov i markedet med boligene vi setter i gang, svarer Alvestad.

Hva er konsekvensene om boligprosjekter blir satt på vent?

− Da blir det færre boliger i markedet, noe som bidrar til å presse prisene på bruktboliger opp, og gjør det enda vanskeligere å komme inn i boligmarkedet for svake kjøpergrupper, er utbyggingslederens svar på dette spørsmålet.

Kjetil Alvestad, leder for utbygging i boligbyggelaget Bate

Usolgte boliger til 14 milliarder

Mandag melder NRK at Norges største boligbyggelag, Obos, setter flere boligprosjekter på vent i Oslo, Bergen og Sverige.

− Overalt ser vi den samme trenden: Det er ikke samsvar med hva det koster å bygge og hva det er mulig å selge boliger for i markedet i dag, sier konsernsjef Daniel Siraj i Obos til rikskringkasteren.

Siden midten av 2021 har salget av nyboliger falt, noe som har ført til at boligbyggelaget har havnet i en skvis. I fjor startet Obos bygging av over 4500 boliger, men bare 2700 ble solgt. Det vil si at Obos har i underkant av 2000 usolgte boliger som er under bygging, og dette lageret av usolgte boliger har hopet seg opp til å utgjøre 14 milliarder kroner, ifølge Siraj.

Må vurdere salgsstarter framover − også i Stavanger

Obos har også boligprosjekter i Rogaland. Noen er innflyttingsklare, mens andre skal etter planen ha byggestart våren eller høsten 2023, samt sommeren 2024.

– Kan prosjektene deres i Rogaland også bli utsatt? Hva skal i så fall til for at det skjer?

− Tall fra Boligprodusentene viser at nyboligsalget i november 2022 falt med hele 39 prosent sammenlignet med samme måned året før. Dette gjør at vi løpende må vurdere salgsstarter framover. Det vil bli færre salgsstarter i 2023 enn vi har hatt tidligere år. I Stavanger gjelder dette spesielt Odden i Hinna Park, som vi i disse dager gjør salgsklart, men der endelig salgsstartsdato per nå ikke er satt, svarer kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Obos overfor RA.

− Badedammen Brygge håper vi er endelig ferdig regulert i løpet av februar, prosjektet vil deretter gjøres salgsklart. Endelig salgsstartsdato er ikke satt, dette vurderes fortløpende sammen med vår partner NORDR, svarer han videre.

Skjennald kan imidlertid fortelle at Obos har god balanse mellom det som er under bygging og det som er solgt i Stavanger. Per nå er det bare 16 usolgte boliger i prosjektet Mariebo, som er under oppføring. Seks av disse er ferdige i juni i år, mens resten er ferdige i januar 2024.

Badedammen Brygge er et av Obos sine boligprosjekter i Stavanger som boligbyggelaget håper å ha ferdig regulert og klart for salgsstart våren 2023.

Noe ledig, mesteparten solgt

Bate er involvert i flere prosjekter som samarbeidspartner, men bygger også boliger på egen hånd. Per i dag har de ett rent Bate-prosjekt ute for salg på Hommersåk som består av fire leiligheter og femten rekkehus. Seks boliger er solgt, mens tretten ennå er ledige.

− Markedet har blitt langt mer utfordrende siden dette prosjektet ble planlagt, men vi har likevel valgt å sette i gang byggingen. Vi har stor tro på prosjektet, og vår erfaring viser at nye boliger ofte blir mer attraktive når det nærmer seg innflytting, sier Alvestad.

Utover prosjektet på Hommersåk, har boligbyggelaget et nytt leilighetsprosjekt på gang på Kleivane i Sandnes, som de håper å få ut i salg dette kvartalet, samt flere tomter under utvikling, blant annet i Stavanger Øst og på Brattebø i Sandnes, men her er salgsdatoen ennå ikke satt.

− På Hovemarka har vi bygget 19 av 28 boliger så langt, og dette prosjektet er utsolgt, sier Alvestad videre.

Bate-prosjektet Møllegård 1 i Sandnes er utsolgt. I andre prosjekter er det fortsatt ledige boliger.

Blant prosjektene Bate har sammen med andre utbyggere, finner vi A. Utviks prosjekter Vannkanten og Skogkanten i Tysvær på Haugalandet, det 10 av 68 boliger fortsatt er til salgs. −I Sandnes bygges det 139 boliger sammen med Pålen Eiendom, hvor det er noen ledige boligen, men mesteparten er solgt.

På Steinsnes i Horten er Bate med og bygger et borettslag sammen med utbygger Nobello. Første byggetrinn består av 22 leiligheter og fem rekkehus, og her er alle boligene solgt.

Mer fra Dagsavisen