Nyheter

Økt pågang: – Flere vil gjøre hytta om til bolig

Stavanger kommune understreker at det ikke er så enkelt som mange tror.

Stavanger kommune opplever økt pågang fra hytteeiere som ønsker å gjøre fritidsboligen sin om til bolig, for å få strømstøtte. Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Men kommunen gjør det helt klart at sjansen for å få bruksendring på hytta er liten.

– Av rundt 1500 fritidsboliger i kommunen er det kun noen få som er plassert i områder som er regulert til bolig – og heller ikke der er det rett fram å endre bruken, sier seksjonssjef Børge Kallesten i avdeling for byggesak og byantikvar.

Det stilles strengere tekniske krav til boliger enn til fritidsboliger. I arealer som er regulert for boliger stilles det også krav om tilgang til kommunale tjenester.

Kommuneplanene i Stavanger er basert på nasjonale føringer som sier noe om hva som kan bygges og hvor det kan bygges. I disse planene blir det ikke lagt opp til at fritidsboliger skal kunne gjøres om til boliger.

Egne retningslinjer for Finnøy

I kommuneplanen for tidligere Finnøy kommune er det egne retningslinjer som gjelder bosettingshensynet på de ikke-landfaste øyene. Her kan det være mulighet for bruksendring av fritidsbolig til bolig. Søknad om bruksendring i disse områdene, er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. Det kan derfor være en tidkrevende søknadsprosess, påpeker Stavanger kommune i nettsaken sin.

kommunekartet kan du se om fritidsboligen din er en av de få som er plassert i et område som er regulert for boliger. Hvis den er det, har eiendommen gul farge. For å søke om bruksendring, må du finne et firma som er villig til å ta seg av søknadsprosessen for deg.

Minimumsgebyret for å gjøre om fra fritidsbolig til bolig er på kr 14 900. I tillegg må du være forberedt på tekniske utbedringer på hytta for å tilfredsstille tekniske krav i tillegg til endrede skattesatser og økte kommunale utgifter.

Dersom hytta er plassert på en eiendom med grønn eller oransje farge på kartet, ligger den i et område som er regulert for fritidseiendom eller LNF-område/friområde. Da er sjansen svært liten for at du kan få bruksendring. Skulle du likevel ønske å søke, må du betale kr 7000 per dispensasjon som blir utløst, i tillegg til minimumsgebyret på kr 14 900.

Nyeste fra Dagsavisen.no: