Nyheter

Misbrukes i svindelforsøk

Får du denne e-posten, må du bare slette den.

Stavanger kommune melder på nettsiden sin at de er blitt oppmerksom på at svindlere har forsøkt å utgi seg for å være ordfører Kari Nessa Nordtun. Dette er altså et forsøk på såkalt direktørsvindel.

Akkurat dette svindelforsøket var lite sofistikert, men vi oppfordrer alle om å være på vakt og sjekke avsenderadresse nøye, skriver kommunen.

Slik ser e-posten svindlerne sender ut, som angivelig skal være sendt fra Kari Nessa Nordtun. Det er den imidlertid ikke.

Som du ser, er det en del skrivefeil i svindelmailen. Mottakerne blir bedt om å kjøpe gavekort på vegne av «Nordtun».

Kommunen minner videre om at e-poster eller SMS-er hvor du blir bedt om å overføre penger uten videre dialog, og gjerne haster det også, kan dette være svindelforsøk. Derfor er det lurt å lese e-posten nøye og se etter unormale elementer, for eksempel manipulert fra- og svar-felt, bruk av «.com» i stedet for «.no» og lignende.

Nyeste fra Dagsavisen.no: