Nyheter

Ser større økning i depresjon og bekymringer blant bøndene

Flere norske bønder har psykiske utfordringer knyttet til arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse. Bøndene i flere regioner skiller seg ut, blant annet i Rogaland.

Undersøkelsen er utført av Agri analyse for Landkreditt. I den oppgir 34 prosent av bøndene at problemer med depresjon og bekymringer har tiltatt de siste par årene. Kun fire prosent svarer at denne typen plager er redusert, mens 28 prosent opplever ingen endring. Resten krysser av for at de sjelden eller aldri er berørt, eller at de ikke har tenkt over det.

– Generelt har vi vært vant til å betrakte bønder som en yrkesgruppe med god fysisk og mental helse, så disse signalene bør tas på alvor. Det er viktig å finne årsakene, slik at utviklingen kan snus, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring, i en pressemelding.

− Sliter mer her enn ellers

Overfor Rogalands Avis forklarer Landkreditt at undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31. oktober til 7. november 2022, og antall intervjuer var 1057. Personene som er intervjuet har ansvar for driften av gårdsbruket. Agri analyse har anslått feilmarginen til innenfor +/‐ 1,4 til 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene, og feilmarginene for undergrupper kan være noe større.

Kan dere se om det er noen fylkesvise forskjeller på grad av psykiske problemer blant bøndene?

− Det er en viss tendens til at bøndene i regionene Trøndelag og Nord-Norge og Sør- og Vestlandet opplever en større økning i depresjon og bekymringer knyttet til arbeidet sitt, enn bøndene i regionene Viken og Oslo, samt Innlandet, Vestfold og Telemark, svarer kommunikasjonsdirektør Line Sollie Karlsen til RA.

Hun understreker at Landkreditt ikke har informasjon om forskjeller per fylke, men per region. Dette tallgrunnlaget svekkes imidlertid jo mer det deles opp, og deler de det opp per region, blir undergruppene små.

− Ikke så overraskende at dette kan gå på helsen løs

Kvinnelige og mannlige bønder opplever i ulik grad at bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet har økt: 44 prosent av kvinnene svarer at dette har tiltatt de siste par årene, mens 32 prosent av mennene kjenner det på samme måte, ifølge undersøkelsen.

Stor arbeidsbelastning og presset økonomi er viktige forklaringer på at mange bønder er bekymret og kjenner seg deprimert, tror organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag:

– Kostnadene har økt kraftig og regningsbunken vokser. Ikke minst bønder som har gjort store investeringer og som har mye gjeld har det tungt. Det er ikke så overraskende at dette kan gå på helsen løs, sier Solberg i pressemeldingen.

Lokallagsledere og tillitsvalgte i Bondelaget får mange henvendelser fra medlemmer som har det vanskelig. Solberg oppfordrer bønder til å gå inn på nettsiden Godtbondevett.no, der de har samlet mye nyttig informasjon om psykisk helse i landbruket, blant annet en kort og enkel fempunkts liste med konkrete hverdagsråd.

Nyeste fra Dagsavisen.no: