Nyheter

Vil bygge utleieblokker ved Madlaveien: Et prakteksemplar

Middelthon Rental Homes er i gang med regulering for å få bygge 73 boliger i fem blokker på mellom fire og åtte etasjer ved Madlaveien.

Planinitiativet ble varslet rett før jul, og det er HOLON Arkitektur som har meldt fra om planer om detaljregulering for tomten, som inkluderer eiendommene Madlastokken 12 og 18. Bygningene som nå står på den i underkant av fem dekar store tomten skal etter planen rives. Blokkprosjektet ligger mellom Bate-blokken Solbakken Terrasse og Madlaveien, i den bratte skråningen ned fra hovedveien som går på vestsiden av Amfi Madla.

Utbyggerne Middelthon Rental Homes, der Torleiv Bore Middelthon er oppført som daglig leder og styreleder, ser primært for seg utleieboliger, men det kan også bli aktuelt at deler av bebyggelsen kan bli brukt til utleie for legekontor, tannlegekontor eller andre private eller offentlige tjenester, heter det i planinitiativet. Bygningene får parkering i kjeller. Det legges opp til inntil 73 boliger, der 50 av dem skal være vanlige leiligheter på 40 kvadratmeter og større, og 23 såkalte studioleiligheter med stor takhøyde.

Til politikerne

Politikerne i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg orienteres om planene i det kommende møtet i utvalget tirsdag 17. januar, og har nå fått framlagt saksdokumentene.

– Et prakteksemplar av en søknad, som både er detaljert i materialvalg, kvalitet, klimahensyn og kulturhensyn, forbilledlig. Området egner seg til rehabilitering, med mindre dagens bebyggelse på stedet er kulturminner som tilsier at de bør bli stående, sier lederen i kommunedelsutvalget, Lars Peter Endresen (FP), til RA.

God plassering

Han peker på byggetomtens sentrale beliggenhet.

– Tomten ligger sentralt, svært nær hovedakse for kollektivtrafikken, nær kjøpesenter, barnehage og skole, sier Endresen, som for øvrig også er representant i utvalg for miljø og utbygging.

Det legges opp til at de bygningene som i dag står innenfor tomtegrensene, bygninger til dels er gamle og slitte, skal rives.

(artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Skisse av utbyggingsplanene, med Solbakken Terrasse nederst på venstre halvdel av illustrasjonen.

Tidligere gård

Torleiv Bore Middelthon og hans familie har eid tomten i en årrekke. Opprinnelig lå det en gård her; i starten av 1980-tallet ble markene solgt til utbygging av Solbakken Terrasse og Madlaforen. Siden den gang har den store låven vært utleid som hybler og kontorlokaler, og den lille låven har blitt brukt som lager. Våningshuset er revet, opplyses det i saksdokumentene. Kommuneadministrasjonen peker på at Byantikvaren må uttale seg om gjenværende byggene fra gårdstiden og andre historiske hensyn.

Planforslaget skal også tilrettelegge for en allment tilgjengelig gangsti gjennom planområdet fra nord til sør, og det anføres i saksdokumentene at stien vil gi beboere i Madlaforen en nyttig og trygg gangtrasé mot Madlakrossen og Madla Amfi. Det legges også opp til deleløsninger og fellesarealer.

Fristen for å sende merknader eller innspill til planarbeidet er 27. januar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: