Nyheter

Fire av ti tror de vil få betalingsproblemer i 2023

Fire av ti har også brukt sparepengene til å betale nødvendige regninger de siste tre månedene.

En undersøkelse gjort av YouGov på vegne av Nordea viser følgende:

  • 61 prosent sier de vil redusere forbruket framover.
  • 42 prosent sier de er bekymret for økonomien sin i 2023, 21 prosent sier de tror de vil få betalingsproblemer i 2023.
  • Det er særlig på julehandel, strøm og restaurant/take away at folk sier de planlegger å redusere forbruket.
  • 41 prosent sier de har brukt av sparepengene siste tre måneder for å betale nødvendige regninger.
  • 10 prosent av de spurte sier de har vurdert å søke hjelp fra NAV eller hente gratis mat fra matstasjoner.

– Fire av ti er bekymret for økonomien sin i 2023. Det er vi ikke vant med, sier Sveinung Hetland, banksjef i Nordea i Stavanger til RA.

Hetland sier det er flere av kundene som sliter. Samtidig har banken mange kunder som ikke ser ut til å slite økonomisk.

– Spesielt i Rogaland er det veldig varierende. Vi gir fortsatt mange finansieringsbevis, kunder ber om byggelån, kunder vil kjøpe hytte og utleieboliger. Vi er i en region hvor vi har sektorer, som olje og gass, som går veldig bra. Antall lånesøknader er fortsatt høyt. Samtidig har vi kunder som er i økonomisk tøffe situasjoner. Seks av ti sier de vil redusere forbruket sitt og fire av ti har brukt sparepenger til å betale nødvendige regninger, sier Hetland.

Banksjefen opplever at kundene er mer interessert i råd nå enn før.

– Det positive er at mange ser at de er nødt til å gjøre grep. Vi ser at kunder i dag er mye mer opptatt av hva de bruker penger på. Folk er bevisste på at de vil gjøre endringer selv. Det viser at folk er klarer å omstille seg – og det er spennende for en bank. Det er lettere å gi råd, og folk er mer mottakelige.

Tidligere, før inflasjonen, prisøkninger og lav rente

Hetland oppfordrer folk til å ta kontakt med banken før det er for sent.

– Hva kan banken gjøre for å hjelpe folk?

– Vi kan sammen med kunden se på utgiftene deres. Hva de bruker penger på. Vi kan omstrukturere lånet, som for eksempel utvide løpetiden på boliglånet. Kunder som er innenfor 60 prosent belåningsgrad kan søke om avdragsfrihet – selv om vi også gir avdragsfrihet til andre kunder i tøffe perioder, svarer Hetland.

– Vi er opptatt av at kunden tar kontakt om de lurer på noen rundt egen økonomi. Vi er klar for å være en sparringpartner. Enten om det går bra eller om det er tøft. Jo før man tar kontakt, jo lettere er det å finne løsninger, legger banksjefen til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: