Nyheter

Kommunen har ikke utbedret HC-toaletter innen fristen

Stavanger kommune kan få dagbøter - som den første innklagede kommune noen gang. Kommunen mener imidlertid at toalettene i Godalen er universelt utformet.

Tilbake i mai skrev RA at Diskrimineringsnemnda pålegger Stavanger kommune å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen.

Fristen for å få dette på plass var 1. desember. Hvis handikaptoalettene ikke er på plass innen da, venter det dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha sa til RA at nemnda har lagt vekt på at Badedammen og Godalen er svært populære badeplasser.

I vedtaket fattet av Diskrimineringsnemnda 9. mai i år, legges det vekt på at utbedringen er på overtid:

«Nemnda mener at et pålegg om retting ikke er en uforholdsmessig reaksjon i dette tilfellet. Toalettene har over lengre tid ikke vært universelt utformet, uten at forholdene har blitt rettet opp av kommunen. Det tilsier at et pålegg er nødvendig for å sikre etterlevelse av plikten til universell utforming. I samme retning trekker det at dette gjelder et tiltak som er viktig for at personer som bruker rullestol skal ha muligheten til å nyte godt av det bynære friluftslivet på lik linje med andre».

Videre begrunner nemda sin avgjørelse med at endringen ikke er «spesielt tyngende» å gjennomføre.

«Nemnda har heller ikke opplysninger som tilsier at det vil bli spesielt tyngende å oppfylle et pålegg om retting. I vurderingen har nemnda også lagt vekt på at Stavanger kommune har hatt flere muligheter til å opplyse nemnda om status for arbeidet med oppføring av toaletter på de aktuelle stedene, uten at muligheten er benyttet».

Ved badedammen var det allerede igangsatt utbygging av et handikaptoalett, men det var ingen planer for Godalen tilbake i mai.

– Vi må se hvor raskt vi kan klare å løse situasjonen i Godalen. Nemnda har gitt oss en romslig frist. Vi skal være godt i gang når desember kommer, sa Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune til RA i mai.

Fristen er passert. Har Stavanger kommune rettet opp i feilen? Eller tikker det inn dagbøter nå?

Brudd på svarfrist

Etter fristen for å rette opp bruddet på Likestillings- og diskrimineringsloven, sender Diskrimineringsnemnda ut et brev til den anklagede.

5. desember ble et slikt brev sendt til Stavanger kommune. RA har fått innsyn i brevet og der går det fram at de eksisterende toalettene i Godalen ikke har blitt utbedret de siste 20 årene.

Kommunen bes om å dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene.

Brev fra Diskrimineringsnemda til Stavanger kommune

Svarfrist var fredag 16. desember, men 21. desember har Stavanger kommune fremdeles ikke besvart brevet.

Kommunen: – Trenger ikke utbedring

Da RA ringer Erik Thorsen Hirth i desember, forteller han at etter å ha vært innom toalettene i Godalen, mener han at det ikke er behov for universell utforming likevel.

– Det er et fungerende handikaptoalett i Godalen. Det har det vært hele tiden, sier Hirth til RA.

Stavanger kommune har ikke gjort noen endringer konstaterer han.

– Når det allerede er handikaptoaletter der, bruker vi ikke midler på å gjøre det annerledes. Er det, så er det, sier han.

Hirth anslår at prisen vil ligge på 200.000-500.000 kroner.

– Har dere oppgradert døren til toalettet i Badedammen som klager mener er for tung?

– Det er ikke montert dørpumpe. Dagens «tyngde» er målt og er innenfor kravene som er satt, sier Hirth.

Godalen.

Venter på svar

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha forteller at nemnda venter og ser om det kommer svar fra kommunen før jul.

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha.

– Hvis vi ikke får det før jul, kommer vi til å purre. Men det kommer nok ikke til å skje noe mer enn det før jul. Så må vi følge det opp etter nyttår. Vi trenger et svar og må vurdere etterpå hva som vil skje.

Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune forteller at han ikke vet av å ha mottatt et brev fra Diskrimineringsnemnda.

– Jeg har ikke registrert at det har kommet inn et brev. Da må jeg etterlyse hvor det har havnet. Jeg burde undersøkt nærmere at det faktisk er og konfrontert det overfor Diskrimineringsnemnda, sier Hirth.

Dagbøter har aldri før blitt utløst

Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda forteller at dagsbot-straffen ikke har blitt utløst tidligere.

– Hvordan fungerer dagbøter?

– En endelig avgjørelse skal foretas av nemndlederen før dagmulkten utløses. Den vurderingen må foretas i januar neste år. Tidligere pålegg har blitt oppfylt og vi har så aldri utløst dagmulkten.

– Hvis det kommer til det, skal kommunen betale hver dag?

Hvis kommunen ilegges dagmulkt, må de ikke foreta innbetaling hver dag. De vil få en samlet avregning når pålegget er dokumentert oppfylt. Statens innkrevingssentral vil ta hånd om den praktiske innkrevingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: