Nyheter

Gir ut bok om vikinghøvding : – Han var en politiker med stor suksess

Forfatter Frans-Arne Stylegar har jobbet med boken i flere år.

Saga Bok har nylig lansert boken «Den siste vikinghøvdingen: Historien om Einar Tambarskjelve» av forfatter, arkeolog og spesialist på vikingtiden, Frans-Arne Stylegar.

Boken er den første moderne biografien om Einar Tambarskjelve, som ifølge forlaget er en av de mektigste og mest spennende vikinghøvdingene i Norge. Einar Tambarskjelve var verge for Magnus den gode og hadde lenge den reelle makten i Norge. Magnus var kun 9 år da Tambarskjelve hentet ham for å bli konge i Norge. Magnus erstattet da de meget upopulære danske regentene. Tambarskjelve er en av de viktigste norske politikere som bygde opp sin maktbase i allianse med de mektige ladejarlene.

– Einar tilhørte en slekt som tradisjonelt hadde støttet Ladejarlene i Trøndelag. Og Ladejarlene hadde i lange perioder vært de reelle kongene i Norge, med støtte fra de mektige danekongene. Da de politiske forholdene i Norden endret seg utover på 1030-tallet, var det Einar som sto tilbake som den fremste representanten for Ladejarlslekten. I mange år deretter var Einar i realiteten den som hadde makten i landet. Gjennom kong Magnus den Gode oppnådde han dessuten herredømme også i Danmark, sier Frans-Arne Stylegar, til RA.

I boken følger vi hans vei til makten, fra Svolderslaget og fram til han ble drept på kong Harald Hardrådes ordre et halvt århundre senere. Vi blir med på vikingferder og krigstog i øst og vest, og på pilegrimsferd til Roma. Det er en fortelling som like mye handler om utviklingen av det norske kongedømmet på første halvdel av 1000-tallet, som om Einar Tambarskjelve. Men Einars rolle, og hans ambisjoner, holdninger og handlinger, står i fokus. Tambarskjelve var en av landets mektigste menn i flere årtier.

Utgivelsen er spesielt aktuell nå som 1000-årsjubileet for kong Olav Haraldssons fall på Stiklestad i 1030 er satt på dagsorden og debattert i mediene. Tambarskjelve sto sentralt i bestrebelsene for å gjøre Olav til helgen – et symbol på den nasjonale motstanden mot det nye, danske styret.

Politikk og makt

– Hvorfor kan Einar kan ses på som en politiker?

– Han var helt klart en politiker, og en som – med stor suksess – klarte å manøvrere seg i posisjon som landets mektigste mann. Det var en genistrek å hente kong Magnus, som fremdeles bare var 10 år gammel, til Norge. Legitimiteten til kongedømmet utover på 1030-tallet var i stor grad basert på arven fra Olav den hellige. Og Einar hadde spilt en hovedrolle i helliggjøringen av ham. I kong Magnus’ regjeringstid forlot flere av de andre trønderhøvdingene landet, og det er vanskelig å tenke seg at det ikke har skjedd med Einars viten – og sikkert også vilje, forklarer Stylegar.

Han forteller at det har tatt lang tid å skrive biografen.

– Jeg har jobbet med boken av og på i flere år, innimellom andre prosjekter. Men det har vært spennende å følge Einar gjennom livet, og rundt i Europa – fra besøk hos slektninger og venner i England til pilegrimsferd til Roma og den spesielle sendeferden til Novgorod for å hente hjem den framtidige kong Magnus, sier Stylegar.

Stylegar forteller at det alltid er spennende, men også krevende, å skrive om personer og perioder da vi har få skriftlige kilder, og der kildene (sagaene) er vesentlig yngre enn de begivenhetene de omhandler.

– Man må kombinere ulike kilder, som for eksempel arkeologi og utenlandske krøniker, og prøve å finne en farbar vei mellom en tradisjonell biografi og den mer generelle vikingtidshistorien.

Målgruppen for boken er de fleste med en god porsjon interesse for historie, og spesielt for vikingtiden, påpeker forfatteren.

– Den er forsøkt skrevet slik at det skal være mulig å lese hvert kapittel for seg, selv om det selvsagt er en sammenhengende historie, sier Stylegar.