Nyheter

Deler ut ekstra strømstøtte til kulturlivet

Midlene skal utbetales innen 31. desember 2022.

Stavanger kommune lyser ut totalt 1 500 000 kroner i en ekstraordinær for strømstøtte til profesjonelle kunst- og kulturarbeidere. Det melder kommunen på sine hjemmesider fredag formiddag.

Enkeltpersoner kan få inntil 15 000 kroner, og arbeids- og produksjonsfellesskap kan få inntil 100 000 kroner.

Formålet med tilskuddsordningen «Rask respons – strømstøtte 2022» er å gi tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturarbeidere som har fått økte strømkostnader i 2022.

Dette er en ekstraordinær ordning, som har søknadsfrist 15. desember 2022. Midlene skal utbetales innen 31. desember 2022.

Totalt budsjett for tilskuddsordningen i 2022 er kr 1 500 000. Budsjettet er vedtatt av Stavanger kommunestyre. Dersom total søknadssum (alle søknadene til sammen) overstiger disponibelt beløp på kr 1 500 000, så vil det medføre en prosentvis avkorting.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er rettet mot visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter.

Både enkeltpersoner og arbeids- og produksjonsfellesskap kan søke.

Enkeltsøkere må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom bostedsadresse. Arbeids- og produksjonsfellesskap må være lokalisert i Stavanger kommune.

Kunstnere som har arbeidssted på Tou kan ikke søke, da de er ivaretatt via annen ordning, påpeker kommunen.

Ordningen gjelder for:

  • skapende og utøvende kunstnere
  • kulturarbeidere
  • ensembler, band, kompanier og kunstnergrupper
  • produksjons- og arbeidsfellesskap

Ordningen gjelder ikke dersom:

  • Du/dere har mottatt tilskudd fra den statlige strømstøtten til privathusholdninger (som man f.eks. kan få hvis man utfører kunstnerisk aktivitet i egen bolig), og den nasjonale ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner. Dette utelukker tilskudd fra denne ekstraordinære kommunale ordningen.
  • Det gjelder rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle.
  • Søkere er student og eller under fulltids utdanning.

Se mer detaljert informasjon og søknadsskjema på Stavanger kommune sine hjemmesider.