Nyheter

Vil la studenter styre en hel sykehjemsavdeling

Under tittelen «studentstyrte sykehjemsavdelinger» planlegges nå et nytt tilbud på et sykehjem i Stavanger. Effekten kan være bedre praksis og flere søkere til kommunale stillinger.

Direktør for helse og velferd i kommunen, Eli Karin Fosse, foreslår å prøve ut veiledende praksisavdeling ved ett av Stavangers sykehjem, for å bidra til at sykepleierstudenter får gode erfaringer fra praksis, og for å øke andelen studenter som velger kommunehelsetjenesten i fordypningspraksis tredje året.

– På denne måten kan praksisperiodene bidra til bedre læringsmiljø, som igjen kan føre til økt rekruttering av sykepleiere til sykehjem, skriver Fosse i et forslag til vedtak i utvalg for helse og velferd (UHV), som behandler saken 6. desember.

Stavanger kommunes direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse.

Samarbeid med UiS

Administrasjonen i kommunen ønsker dialog med Universitet i Stavanger for å samarbeide om en praksisveiledende sykehjemsavdeling.

– Erfaringer fra praksisfeltet har vist at et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt har vært viktig, påpeker Fosse.

Flertallspartiene har tidligere etterlyst en vurdering av studentdrevne sykehjemsavdelinger på ett eller flere kommunale sykehjem, og satte administrasjonen i arbeid med å kartlegge mulighetene i et vedtak i budsjettbehandlingen i desember 2021. .

– Vi prøver å tenke nytt, dette er en viktig sak, og jeg er veldig glad for administrasjonens oppfølging, de har lagt fram et svært godt forslag til vedtak, sier Dag Mossige (Ap), leder i UHV.

Han mener effekten av satsingen kan bli veldig god, men at det krever bruk av ressurser.


Dag Mossige, Arbeiderpartiet

– Bra for rekruttering

– Vi står overfor enorme utfordringer i kommunehelsetjenesten, og hvis studenter kommer ut i praksis, opplever mestringsfølelse og ser at sykehjemmene er et bra sted å jobbe, vil satsingen også være veldig viktig for rekrutteringen, sier Mossige.

Administrasjonen har konkludert med at en praksisveiledende avdeling vil kunne profesjonalisere mottak av studentene og øke kvaliteten i praksistilbudet. Gode erfaringer i første praksisår vil øke sjansen for at flere studenter velger kommunehelsetjenesten som fordypningspraksis det tredje året i utdanningen. Gode erfaringer i siste praksisår har vist seg å være en viktig faktor for valg av arbeidssted etter endt utdanning, påpeker helsebyråkratene.

Ansvar for drift

Ordningen vil også gi avgangselever økt ansvar.

– Etablering av en modell for veiledende praksisavdeling gir også muligheter for at tredjeårsstudenter kan drifte avdelingen i kortere perioder. En veiledende praksisavdeling kan ha som mål å jobbe mot at studenter i fordypningspraksis tar ansvar for å drifte avdelingen i slutten av praksisperioden, skriver Fosse.

Studentdrevne avdelinger er testet ut i mindre omfang på Tasta og Stokka sykehjem. Pandemien stoppet ordningen på Stokka, men Tasta gjennomfører et opplegg for tredjeårsstudenter årlig, ifølge kommuneadministrasjonen til gode tilbakemeldinger fra studentene. Erfaringen viser imidlertid at i løpet av praksisperioden for fordypning på åtte uker, vil tredjeårsstudentene kun ha en fullstendig overtakelse i én til to ukers periode, mens resten av tiden må brukes til å forberede overtakelsen og evaluere praksisperioden i etterkant. Hvilke(t) sykehjem som er aktuelle for en nysatsing er ikke pekt ut.

– Kan være vinn-vinn

Mossige er opptatt av at ordningen gjennomføres grundig og med gode rammer.

– Ordningen krever økt formalkompetanse, og det er mulig vi må bruke mer ressurser. Det må være en gulrot for sykehjem å være med i ordningen, ikke et ork. Én effekt av studentdrevne avdelinger er at det vil frigjøres tid, slik at ansatte på sykehjem lettere kan sendes på kurs for å heve kompetansen sin. Dette kan være vinn-vinn for alle, sier Mossige.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: