Nyheter

Banktopp brukte festtale til å refse regjeringen

− Tror vi må «ta bladet fra munnen», sa konsernsjefen i SR-Bank før hun rettet sterk kritikk mot regjeringens næringslivspolitikk under årsmiddagen i banken. Næringsminister Jan Christian Vestre synes det er flott at næringslivsledere engasjerer seg.

Torsdag 10. november inviterte Sparebank 1 SR-Bank regionens fremste politikere, næringslivsledere andre samfunnstopper til årsmiddag på Clarion Hotel. Tradisjonen tro holdt konsernsjefen en tale mellom serveringene. Det som derimot ikke var så tradisjonelt, var budskapet i Benedicte Schilbred Fasmers tale akkurat i år. Det vanlige er at SR-Banks toppsjef holder en upolitisk tale, men Fasmer advarte mot det hun kalte «regjeringens uforutsigbare næringspolitikk».

− Bakgrunnen for at jeg holdt den årstalen jeg gjorde i år, handler hovedsakelig om to ting: Forutsigbarhet når det kommer til rammebetingelser og tillit i endringsprosesser. Vi har i det siste sett store endringer i skatt og holdninger hos politikerne, sier Fasmer til RA.

− Som leder i én av landets største banker, ser jeg effekten skatte- og holdningsendringene har på næringslivskundene våre, samt hvordan dette påvirker oss som bank. Investeringsviljen kan gå ned, og utenlandsinteressen til å investere i norske bedrifter kan også synke. Vi kan tape arbeidsplasser, noe som kan få store konsekvenser for lokalsamfunn, fortsetter konsernsjefen.

Hun forklarer at de som bank får det verre med å finansiere investeringer, fordi de ikke vet hvordan ting blir – altså de mangler forutsigbarhet. Dette eksemplifiserer hun med at prosjekter til flere milliarder kroner er stoppet grunnet usikkerheten rundt grunnrenteskatten.

− Total mangel på konsekvensanalyse

I årsmiddagstalen sin framholdt Fasmer at næringslivet må ha forutsigbarhet. Da er det ikke bra med plutselige endringer i skatter og avgifter. Grunnrenteskatten på havbruk kom som et sjokk og førte umiddelbart til at børsverdier falt. Hun mener dette er dårlig forvaltning av fellesskapets verdier, og dårlig behandling av de som tar risiko og skaper arbeidsplasser.

− Det er tradisjon at næringslivsledere er forsiktige med sitt politiske engasjement, men jeg tror det er på tide å «ta bladet fra munnen». Banken lever jo av å ta risiko, og vi må derfor tørre å delta i den offentlige debatten, sa Fasmer under talen sin.

I ettertid har talen hennes blitt tema i et innlegg på Linkedin, der administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen roser Fasmer for henne utradisjonelle, hardtslående tale. Næringsministeren er blant de som har kommentert innlegget.

− Det at konsernsjefen i vår nest største norskeide bank ser seg nødt til å bruke en slik anledning til å rette sterk kritikk mot regjeringens næringspolitikk, forteller litt om alvoret næringslivet i hele landet opplever. Uansett regjering har Norge i mange tiår i hovedsak vært velsignet med en politisk ledelse som har lagt vekt på en forutsigbar økonomisk politikk, der næringslivets rammevilkår ofte har vært gjenstand for brede forlik i Stortinget. Det har nå gått opp for næringslivet at denne æraen er over, sier Minge i Næringsforeningen til RA.

− Vi har fått en regjering som ønsker å vedta omfattende skattereformer såpass hastig at de skal begynne å gjelde før de endelige rammene er fastlagt og før høringsfrister har løpt ut. Hastverket har ført til en total mangel på konsekvensanalyse, utdyper Minge, som mener vi er heldige som har sterke bedriftsledere, som Fasmer, som tør å gi beskjed og står opp for alle bedriftene som nå lider under veldig vanskelige rammebetingelser.

Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger var også til stede da Fasmer holdt årsmiddagstalen sin, men ordføreren ønsker ikke å kommentere innholdet i talen overfor RA.

Skal lytte til alle innspill

Næringsminister Jan Christian Vestre er helt enig i at forutsigbarhet og langsiktighet er viktig for verdiskapingen, og han påpeker at det er derfor selskapsskatten som berører alle landets virksomheter ligger fast.

− Samtidig har regjeringen måtte ta grep for sikre at inflasjonen ikke kommer ut av kontroll. Det har vi lyktes ganske godt med så langt. Arbeidsledigheten er nesten rekordlav og vi har lavere inflasjon enn stort sett alle andre land rundt oss. Det er også viktig for norsk verdiskaping, sier Vestre til RA.

− Forslaget om grunnrente på havbruk er sendt på høring og finansministeren har vært tydelig på at regjeringen lytter til alle innspill. Det er bred politisk enighet om at havbruksnæringen skal bidra mer, og jeg føler meg trygg på at vi sammen kommer til å lande dette på en god måte som gjør at denne fantastiske næringen kan vokse seg enda større og sterkere. Vi ønsker at bedrifter tjener penger og at private jobbskapere lykkes, fortsetter han.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil skrote brukthandellova.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

− Gjør demokratiet vårt sterkt

Næringsministeren har også, som sagt, kommentert på Minges innlegg på Linkedin. Der skriver ministeren blant annet at regjeringens hovedoppgave er å holde orden i norsk økonomi, trygge arbeidsplassene, bidra til grønn omstilling og unngå at rentene stiger for mye.

«Ser en bort fra næringer med grunnrente og den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften, reduserer regjeringen skatte- og avgiftsnivået for næringslivet neste år. Vi lytter til innspill fra kraftbransjen og har allerede justert høyprisbidraget. Grunnrente på havbruk er grundig utredet og har vært diskutert offentlig gjennom mange år. Forslaget er sendt på høring og også her vil vi lytte til høringsinnspillene», skriver Vestre videre i kommentaren sin.

– Hva synes så næringsministeren om konsernsjefen i SR-Bank sitt politiske budskap i årstalen?

− Jeg synes det er flott at næringslivsledere deler sine meninger og engasjerer seg i samfunnet. Vi trenger mer av det. Jeg er alltid åpen for innspill og deltar gjerne i diskusjonen. Noen ganger er vi enige, andre ganger ikke. Det gjør demokratiet vårt sterkt, svarer Vestre overfor RA.

Frykter polarisering

Det er krig i Europa, økte kostnader, ustabile verdikjeder og mangel på arbeidskraft. Mange bedrifter er bekymret for framtiden, og den uroen må vi ta på største alvor. Derfor bør vi samarbeide om å finne gode løsninger, framfor å tegne opp polariserende skremmebilder som ikke er riktige, står det i næringsminister Vestres Linkedin-kommentar.

Konsernsjef Fasmer i SR-Bank mener dessverre at det har blitt en polarisering av det private og offentlige næringslivet.

− Den polariseringen og stigmatisering som skjer nå fører til at vi taper kraft til utvikling. Næringslivet og politikerne må ha en grunnleggende gjensidig respekt for hverandre, uten det blir utgangspunktet for det vi skal få til mye vanskeligere, sier Fasmer til RA.

− Jeg har respekt for politisk endring, men analysegrunnlaget og prosessene må være dønn solide. Endringer av avgifter og skatter er en del av samfunnsprosessene. I eksempelet om grunnrenteskatten, er det slik at når dette offentliggjøres i september, trer i kraft i januar og vi ikke vet den konkrete utformingen av nytt skatteregime før i juni – da kan ønsket om og viljen til å investere gå ned. Dette vises allerede i aktiviteten både for havbruk og kraftindustrien, fortsetter hun.

Betyr det at du mener analysegrunnlaget og prosessen til politikerne i eksempelet med grunnrenteskatten ikke har vært dønn solid?

− Ja, reaksjonene indikerer at dette har gått litt fort, og at aktørene i markedet selv må gjette på de endelige konsekvensene, svarer Fasmer.

Hun ønsker at næringslivet og politikerne henter fram kraften i samarbeid, og at de ikke må polarisere og skape konflikt mellom det offentlige og private. De må sammen skape lønnsomme arbeidsplasser i et bærekraftig, framtidsrettet næringsliv, som er en viktig del av samfunnet og avgjørende for velferdssamfunnet, ifølge henne.

Nyeste fra Dagsavisen.no: