Nyheter

Flyr mindre: − Foretrekker digitale møter framfor fysiske

Det er forskjell på hvor mye fylkeskommunen og noen av de største kommunene i Rogaland har redusert jobbrelaterte flyreiser. Én kommune kan vise til reduksjon på hele 93 prosent om vi sammenligner to spesifikke måneder.

For noen uker siden skrev Rogalands Avis om trafikktallene for Stavanger Lufthavn Sola denne oktober-måneden, som viste at antall innenlandsreiser er stigende, men fortsatt ikke er på nivå med oktober 2019, altså før pandemien. Videre fulgte vi opp med Equinor, Sparebank 1 SR-Bank og Møller Bil, for å høre om de hadde redusert antallet jobbrelaterte flyreiser i samme periode.

Nå har RA tatt en runde med Rogaland fylkeskommune og noen av fylkets største kommuner i folketall, for å høre om de har redusert hvor mange jobbrelaterte flyreiser de gjennomfører, ved å sammenligne oktober 2022 med samme måned i 2019.

− Oppdemmet behov for reiser

Rogaland fylkeskommune hadde 446 arbeidsrelaterte flyginger i oktober 2019, mens tallet var 502 oktober 2022. Det vil si en økning på 12,5 prosent. Økonomisjef Øyvind Langeland påpeker at det å sammenligne enkeltmåneder er et tynt grunnlag for å si noe om totalbildet.

− Denne oppgangen i flyreiser mellom oktober 2022 og 2019 kan forklares med et oppdemmet behov for å reise i ulike sammenhenger etter flere år uten denne muligheten, for eksempel deltakelse på kurs, konferanser og seminar. Dette er et behov vi har i likhet med andre arbeidsplasser, sier Langeland til RA.

Øyvind Langeland, økonomisjef i Rogaland Fylkeskommune

− Bruk av Teams-møter under pandemien har ført til endring i reisevanene for mange ansatte. Det gjelder trolig spesielt for kortere møter langt unna, der erfaringene fra pandemien har vist oss at det funker fint å ta disse digitalt. I tillegg er digitale møter både miljøbesparende, billigere og mer effektivt, særlig for korte møter der man må reise langt. Vår oppfatning er altså at når det gjelder korte møter langt unna, tas disse digitalt framfor fysisk per i dag, fortsetter han.

93 prosent færre flyreiser

Stavanger kommune hadde 590 jobbreiser med fly i oktober 2019, mens de samme måned i år kun hadde 40 reiser. Det er en reduksjon på hele 93 prosent.

− Vi har føringer på at reisevirksomheten i kommunen skal skje på en kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig måte. Omfanget av reiser har blitt redusert under koronapandemien, og vi har tatt med oss gode erfaringer fra bruk av videomøter, slik at reisevirksomheten trolig vil bli noe lavere også framover, sier Kjartan Møller, direktør for økonomi og organisasjon, til RA.

Kjartan Møller er direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune

Sandnes kommune har dessverre ikke hatt anledning til å hente ut konkrete flyreise-tall til RA ennå, men økonomidirektør Torunn Nilsen kan si følgende:

− Vi har redusert antallet jobbrelaterte flyreiser. Etter pandemien har vi policy for at deler av kommunevirksomheten at halvparten av møtene skal være fysiske og digitale. Videre prioriterer vi grønne reiser, for eksempel tog i stedet for fly, i den grad det ikke tar for lang tid.

Foreslår behovsvurdering i ny reisepolicy

Karmøy kommune har ikke kunnet hente ut antall jobbrelaterte flyreiser på forespørsel fra RA, men kan si at det er en reduksjon i penger brukt på reise på 25 prosent hvis de sammenligner oktober 2019 og oktober 2022.

− Det er vår klare oppfatning at arbeidsreiser er betydelig redusert i kommunen, samt at kompetanseheving i langt større grad skjer digitalt. I forslag til vår nye reisepolicy, som er under behandling, påpeker vi at det ved planlegging av reise skal gjøres en behovsvurdering om reisen er nødvendig eller om reisen kan erstattes av digital deltakelse, sier kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro til RA.

Haugesund kommunes ansatte hadde totalt 49 flyreiser i jobbsammenheng i oktober 2019, mens samme måned i år var tallet 33 reiser. Det er drøyt 32 prosent færre jobbrelaterte flyreiser.

− Flere kursarrangører tilbyr digital deltakelse, i tillegg blir flere møter arrangert digitalt. Vi opplever ofte større interesse for å delta digitalt framfor fysisk, fordi det både er tidsbesparende og det er mer effektiv bruk av tid, sier økonomisjef Mari Rønnevik til RA.

Sola kommune forteller at grunnet skifte av leverandør, har de ikke totalstatistikk over jobbrelaterte flyreiser fra 2019, men de har fått noe tall fra Norwegian kan si noe om utviklingen. Tallene viser at de i oktober 2019 hadde 434 jobbrelaterte flyreiser, mens de samme måned i 2022 hadde 299 flyreiser. Det er cirka 31 prosent færre jobbreiser med fly.

Nyeste fra Dagsavisen.no: