Nyheter

Uro på kjøpesenter: – Ønsker at ungdommene skal oppføre seg

Ungdommer oppholder seg på kjøpesenter om kvelden og lager bråk. Uteseksjonen er involvert.

− Det har i den siste tiden vært økende utfordringer med noen ungdommer som oppholder seg på senteret og skaper uro i gangene om kveldene. Senteret skal være en møteplass for kunder i alle aldre, men vi ønsker selvfølgelig også at folk oppfører seg og tar til seg beskjeder som kommer fra butikker eller fra andre personell på senteret vårt, sier senterleder Birte Wiinberg på Alti Tasta til Rogalands Avis.

Ved en tilfeldighet var en RA-journalist på kjøpesenteret en kveld ungdommene «lekte katt og mus» med vekteren på jobb. Flere av butikkalarmene gikk av, ungdommene ble bedt om å dra, men kom stadig tilbake.

Wiinberg understreker imidlertid at det hovedsakelig er snakk om bråk og uro fra ungdommene, ikke tyveri. Og hun er tydelig på at de aller flere ungdommene som kommer til senteret, oppfører seg eksemplarisk.

Birte Wiinberg, senterleder på Alti Tasta

− Gir beskjed, men tar det ikke til seg

− Vi har vektere på plass som følger med og som kjenner en del av ungdommene som er på senteret. Vekterne forsøker å snakke med dem, samt gir dem beskjed om at vi ikke kan akseptere slik oppførsel på et kjøpesenter, men dessverre er det ikke alle som tar dette alvorlig, fortsetter Wiinberg.

Alti Tasta har også vært i kontakt med skolene i området, samt uteseksjonen i Stavanger kommune. I tillegg er vekterne i kontakt med politiet når slike situasjoner oppstår. Wiinberg håper at foreldre og foresatte snakker med barna og gir beskjed at de ikke kan akseptere slik oppførsel.

− Vi har tro på at vi kan finne gode løsninger på problemet via samarbeid med ulike aktørene og dialog med ungdommene, sier senterlederen.

Uteseksjonen kjenner til situasjonen på Alti Tasta

Det bekrefter Vibeke Lunde Steinstø, leder for uteseksjonen i Stavanger, overfor RA.

− Jeg har ikke kjennskap til at andre kjøpesenter opplever dette akkurat nå, men kjenner til at ulike sentre tidligere har opplevd lignende situasjoner. Når vi hører om slike hendelser, styrer vi ressursene til å bruke mer tid på oppsøkende arbeid her, så langt det lar seg gjøre, sier Steinstø.

Vibeke Lunde Steinstø, leder for uteseksjonen i Stavanger

Da går uteseksjonen oppsøkende til ungdomsskoler i storefri, samt i bydeler og sentrum på kveldstid. Målgruppen deres er unge i alderen 12 til 25 år.

− Vi snakker med de ungdommer vi treffer, fordi vi ønsker de skal bli kjent med oss, og vi tenker at en god relasjon til oss gjør at det vil bli lettere å snakke med oss dersom vi skulle treffes senere. Det blir også enklere å ta kontakt dersom noen ønsker å snakke om ting de kanskje synes det er vanskelig å snakke med andre om. Vi er nysgjerrige på hva ungdom er opptatt av, hva de opplever i sitt nærmiljø og hva som skjer i deres liv, framholder Steinstø.

Ikke et problem overalt

Rogalands Avis har kontaktet flere kjøpesentre i Stavanger og Sandnes for å høre om de har lignende problemer med ungdomsbråk som Alti Tasta.

− Dette er ukjent for oss. Vi har mange ungdommer som bruker Arkaden og sentrum for øvrig, men ingen tendenser til uro eller annet. Plasseringen i sentrum gjør at vi har hyppig tilstedeværelse av vektere som jobber forebyggende, sier senterleder Elisabeth Schibevaag til RA.

Når det gjelder tyveri på Arkaden på generelt grunnlag, svarer Schibevaag at det alltid vil være en utfordring for de ulike butikkene på senteret, men det er likevel ingen økning eller endringsmønstre i den ene eller andre retningen, ifølge henne.

Heller ikke Kilden kjenner seg igjen i situasjonen som blir beskrevet fra Alti Tasta. Senterleder Jonas Braad forteller RA at de har godt innarbeidede rutiner og godt samarbeid med vaktselskapet og politiet, samt at de ser ingenting ved dagens situasjon som tilsier ekstraordinære tiltak.

− «Jysla jille» ungdommer

− Som alle kjøpesentre i regionen, har M44 på Bryne tidvis mange ungdommer innom, og det var en økning i perioden under pandemien. Da var det få eller ingen alternative møteplasser for de unge, samt at det lille tilbudet som var, bare tillot et lite antall ungdommer. Generelt er det sånn at de som ikke er interesser i idrett eller andre organiserte miljøer, ikke har gode nok alternative møteplasser, og dette er en gruppe som har vært lite prioritert over lang tid, sier senterleder Eli Ulveseter til RA.

− De aller fleste ungdommene som er hos oss, oppfører seg fint, og de få som ikke gjør det retter seg stort sett ved tilsnakk fra ansatte eller vektere. Retter de seg ikke etter tilsnakk, blir de enten bortvist for kvelden eller for en hel uke, alt ettersom. Flesteparten av ungdommene vi har på senteret kommer fra Sør-Jæren og er «jysla jille». Vi har også et relativt oversiktlig ungdomsmiljø, der familie, venner, trenere, lærere og naboer av ungdommene bruker senteret ofte, så de vet å oppføre seg, fortsetter hun.

Eli Ulveseter, senterleder på M44

Når det gjelder tyveri på M44, forteller senterlederen at det har vært en liten økning i antall tilfeller siden pandemien, men da i alle aldre og versjoner. En mulig årsak kan være større aktivitet på blant annet Finn. Økt privatsalg, som er «hovedmarkedet av tyvegods», fører igjen til økt attraktivitet og risikovilje blant proffe tyver, da det er lettere og omsette varer, tror hun.

− Voksen tilstedeværelse virker dempende

Uteseksjonen har ikke samme rolle som vektere eller politi – de har ikke en kontrollrolle. Det er frivillig å snakke med dem. De ser imidlertid at voksen tilstedeværelse virker dempende på oppførselen til barn og ungdom som er i nærheten.

− Som forebyggende instans blir vår rolle å prøve å få kontakt med ungdommene, kartlegge situasjonen og utforske hva som ligger bak, eventuelt om uteseksjonen eller andre kan tilby noe som kan være mer interessant for barna eller ungdommene å bruke tiden på, sier Steinstø.

Videre oppfordrer hun foresatte til å være nysgjerrige på hva som skjer i barnas liv, og snakke med dem om hva de kan gjøre dersom de, for eksempel, kommer i en uro-situasjon på kjøpesenteret og hvilke valg tar de da.

− På et mer generelt grunnlag, oppfordrer vi til at barna kan invitere venner hjem, og at foresatte blir kjent med barnas venner og deres foresatte. Nærvær av voksne på ettermiddags- og kveldstid i nærmiljøet er positivt og oppleves trygt av barn og ungdom, i tillegg til at det kan ha en dempende og forebyggende effekt på negative hendelser, sier uteseksjonslederen.

− De foresatte er de viktigste i barnas liv, for samtidig som barna trenger tydelige rammer, trenger de å vite at de kan fortelle om ting de opplever som vanskelige, eller hvor de kanskje har gjort noe de angrer på. Ved bekymringer, opplysninger om hendelser eller annet oppfordrer vi foresatte til å ta kontakt med uteseksjonen eller andre instanser som kan være aktuelle, sier hun avslutningsvis.

Mer fra Dagsavisen