Nyheter

Økonomisk påvirkning: − Når USA snufser, blir vi forkjølet

Det er ikke bare amerikanske forbruks- og handelstradisjoner som har fått rotfeste her til lands. USA og andre land påvirker oss i større grad enn mange tror, ifølge sjeføkonom.

Om høsten popper salgsplakater med påskriften «singles day», «black week», «black friday» og «cyber monday» opp i så å si alle norske butikker. Dette er amerikanske handledager som er adoptert av oss, i likhet med valentinsdagen og halloween. Men er denne amerikaniseringen av norsk handelsstand, som både er til glede og irritasjon for norske forbrukere, bare toppen av isfjellet − for hvor mye påvirker USA egentlig norsk økonomi?

− Merkedager som halloween og black friday minner oss om at vi i Norge påvirkes av det som skjer langt utenfor grensene våre. Dette er amerikanske tradisjoner som har bitt seg fast her til lands i stadig økende grad. På mange måter kan vi si at «når USA snufser, blir vi forkjølet i Norge», sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Rogalands Avis.

− Men vår økonomiske hverdag påvirkes av USA utover valentinsdagen og black week. Rentesetting, olje- og gasspris, inflasjon og kronekurs er også tett vevet sammen med det som skjer i verden og USA, sier han videre.

Black week aktualiserer USAs påvirkning på norsk økonomi utover forbrukskjøp, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen.

Like «lange renter»

Knudsen forklarer at Norges Bank og den amerikanske sentralbanken setter det som kalles «den korte renten», som er styringsrenten og flytende renter. Her til lands er det Norges Bank som bestemmer, men det som skjer i verden ellers har innvirkning, selv om styringsrenten i Norge riktig nok er lavere enn i USA og andre land.

− Når det gjelder «den lange renten», altså fastrenten, er denne i enda større grad påvirket av USA. De siste 2,5 årene har tiårsrenten vært mer eller mindre identisk i Norge og USA. Det spørs om det i det hele tatt hadde vært mulig for Norges Bank å styre den langsiktige renten uavhengig, sier sjeføkonomen.

− Amerikansk økonomi styrer ikke den norske

Førsteamanuensis Siri Valseth ved Handelshøyskolen UiS understreker at norsk økonomi blir påvirket av mange land, også europeiske. USA har imidlertid innvirkning på land i Europa, som igjen er viktige for Norge. Tiårsrenten i Norge påvirkes av andre lands renter, inkludert renten i Tyskland og USA.

− Det er ingen tvil om at USA er en viktig økonomi. Finansmarkedene er mer sammenvevet nå enn tidligere. Det har alltid vært slik at store renteøkninger i andre land virker inn på kronekursen og derved norsk økonomi, sier Valseth til RA.

− Vi kan ikke si at amerikansk økonomi styrer den norske. Det er tilfeldig at vi noen ganger har rentemøte samme uken. Rentekomiteen i Norges Bank følger ikke det USA gjør, men ser på en lang rekke indikatorer før de tar sin beslutning. Nå er inflasjonen høy, og da må de heve renten, fortsetter hun.

Førsteamanuensis Siri Valseth i avdeling for samfunnsøkonomi og finans ved Handelshøgskolen UiS

Kaffelatte til 110 kroner!

Så, det er en del drivkrefter utenfra som påvirker norsk økonomi. Det som påvirkes mest er renten, inflasjon og kronekursen, ifølge Knudsen i SR-Bank.

− Inflasjonen henger sammen med eksporten vår. Norge eksporterer, blant annet, mye olje, gass og fisk. Hadde grensene våre blitt stengt, hadde vi ikke hatt sjans til å bruke opp all oljen, gassen og spise opp fisken på egenhånd, sier Knudsen.

Førsteamanuensis Valseth skyter inn at USA ikke er hovedmarkedet for norsk eksport og import, det er først og fremst EU, særlig Tyskland og Sverige.

Kronekursen er viktig med tanke på både import og eksport. Går det dårlig i verden, faller som regel kronekursen. For ti til tolv år siden måtte vi betale fem kroner for én dollar på USA-ferie, mens nå må vi betale ti kroner for den samme dollaren. Ergo er det dobbelt så dyrt for oss å feriere i USA nå.

− En kollega av meg, som nylig var i USA, fortalte at han da betalte 110 kroner for en kaffelatte – den samme kaffen som hadde kostet 55 kroner for ti år siden, eksemplifiserer Knudsen.

Holder hjulene i gang

USA er verdens største økonomi, og de påvirker hele verden, også Norge. Samtidig bidrar USA til å holde hjulene i gang i den norske økonomien, og det er bra, understreker sjeføkonomen.

− Det beste vi kan gjøre, er å være bevisst på hvilke land vi handler med og gjør oss avhengige av. Ser vi tilbake i tid, var det jo sånn at den finske økonomien falt sammen da Sovjetunionen ble oppløst. I dag ser vi at tette handelspartnere av Russland sliter, avslutter Knudsen.

Mer fra Dagsavisen