Nyheter

Flere oppretter framtidsfullmakt: – Jeg vil spare barna for det jeg har gjennomgått

Tora Heggland (59) er verge for ektemannen. Dersom hun en dag ikke er «ved sine fulle fem» har hun sørget for at alt det praktiske er ordnet.

– Da mannen min ble syk som 47-åring, var det slik at alt vi eide av store verdier fra et 25 års langt ekteskap, sto i hans navn. Det var et sjokk for meg hvor låst alt var, både av små og store ting. For eksempel fikk jeg problemer med e-posten min her om dagen, og da slet jeg med å få bytte passord, fordi abonnementet sto i min manns navn, forteller Tora Heggland til Rogalands Avis.

Hun er bosatt på Jørpeland, og hun har virkelig fått oppleve konsekvensene av både det å ha og ikke ha framtidsfullmakt. Det har vært en bratt og tung læringskurve for 59-åringen.

– Heldigvis har jeg ei god venninne som jobber i bank, og hun hjalp meg mye da min mann ble syk. De praktiske problemene før jeg ble hans verge, kom jo på toppen av sorgen for at han var syk. Det var tunge dager, minnes Heggland.

Tora Heggland har lært hvor viktig en framtidsfullmakt kan være.

– Alt ligger klart i en perm

En framtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Dersom du blir rammet av demens eller annen alvorlig sykdom som gjør at du ikke er i stand til å ta deg av deg selv eller verdiene dine, kan du i en framtidsfullmakt bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Hvis du ikke oppretter framtidsfullmakt og blir fratatt samtykkekompetansen din, vil du få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Det er da usikkert hvem som blir oppnevnt som verge, og avgjørelser som blir tatt på vegne av deg, blir utenfor din og dine nærmeste sin kontroll.

– Jeg har opprettet framtidsfullmakt for meg selv, for jeg vil spare barna for det jeg har gått gjennom. Den dagen jeg ikke er i stand til å ta vare på meg selv, ligger det en perm til dem der alt er «klappet og klart», fastslår Heggland.

Hun har valgt å opprette framtidsfullmakt via det digitale advokatfirmaet Justify i Stavanger, og det er først og fremst er boligen hun gir barna anledning til å selge. Ved siden av fullmakten har hun et vanlig testamente for de andre verdiene.

Framtidsfullmakt-økning i hele landet

Jurist Trude Sem Langfeldt hos Justify forteller RA at de har solgt opp mot 4500 framtidsfullmakter. Det er jevn økning av personer som ønsker slik fullmakt, og det mener de er en konsekvens av at folk er mer bevisste på hvordan rettssystemet fungerer og konsekvensene av å ikke ha framtidsfullmakt.

Trude Sem Langfeldt har lang erfaring som jurist og bidrar med saksbehandling, kundeoppfølging og produktutvikling i Justify.

Ifølge tall RA har fått fra Sivilrettsforvaltningen, har antallet stadfestede framtidsfullmakter økt på landsbasis de siste årene:

  • Hittil i 2022 (til og med 14. november) har 2110 framtidsfullmakter blitt stadfestet, noe som foreløpig er opp drøyt 32 prosent fra året før.
  • I 2021 ble 1596 framtidsfullmakter stadfestet, altså opp nesten 48 prosent fra 2020.
  • Tilbake i 2020 og 2019 ble henholdsvis 1080 (opp 125 prosent fra året før) og 480 framtidsfullmakter stadfestet.

Dersom vi sammenligner antallet stadfestede framtidsfullmakter på landsbasis fra 2019 og hittil i 2022, har det vært en økning på opp mot 340 prosent.

Fagleder og jurist Eivind Kalvatn hos Statsforvalteren i Rogaland påpeker også at det er en økning i antallet søknader om stadfestelse av framtidsfullmakt hos dem – de stadfester omtrent 24 framtidsfullmakter i måneden. Med «stadfestet» menes det at Statsforvalteren har utstedt attest som viser at framtidsfullmakten er gyldig.

– Stigningen er ikke markant, men jevn og svak. Dette kommer nok av eldrebølgen, altså at flere lever lenger og en del av disse opplever å få demens, sier Kalvatn til RA.

Eivind Kalvatn er fagleder for vergemålsavdelingen og jurist hos Statsforvalteren i Rogaland.

Det er nemlig slik at de fleste som oppretter framtidsfullmakt er i 60-årene, ifølge både Statsforvalteren og Justify. Den typiske fullmaktsgiver har fylt 60 år og gir fullmakt til barn eller ektefelle. Du kan enten betale for å opprette framtidsfullmakt via advokat, eller laste ned en gratis mal, som du så lagrer et trygt sted også fullmektigen kjenner til. Framtidsfullmakten kan tre i kraft når fullmaktsgiver «ikke er i stand til å ivareta sine interesser» lenger, og det er opp til fullmektigen om han/hun ønsker å søke om stadfesting hos Statsforvalteren når fullmakten har tredd i kraft. De fleste banker krever stadfesting for at fullmektigene kan bruke fullmakten, og skal fullmakten benyttes til salg av bolig, kreves det uansett stadfesting for å tinglyse eierskifte.

Boligeiere bør vurdere framtidsfullmakt

Langfeldt i Justify framholder at konsekvensene av å ikke ha framtidsfullmakt eller at en slik fullmakt som er ugyldig, er at det vil bli oppnevnt en offentlig verge til å ivareta dine interesser.

– Nærstående personer, som ektefelle eller barn, kan søke om å bli verge, men da vil det være under Statsforvalterens kontroll. Det å selge bolig som verge krever en del ekstra saksbehandlingstid hos Statsforvalteren og blir naturlig nok en mer kronglete prosess enn om det bare forelå en framtidsfullmakt der dette var ordnet, sier juristen.

Dette fikk Heggland på Jørpeland lære «på den harde måten». Det er derfor hun gir barna anledning til å overta og selge boligen via framtidsfullmakten hun har opprettet. Ifølge Statsforvalteren er det slik at selv om de fleste som oppretter framtidsfullmakt er «godt voksne», er det en del ganske unge som også får i stand dette dokumentet, for eksempel når de kjøper sin første bolig.

Viktig med juridisk bindende fullmakt

Formkravene til framtidsfullmakten er fastsatt i vergemålsloven. Den må, blant annet, være skriftlig, samt være tydelig på at den kun skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer. Videre må fullmaktsgiver og fullmektigen ha fylt 18 år, og fullmakten må undertegnes med to vitner som fullmaktsgiveren har godkjent.

Statsforvalteren kan ikke forhåndsgodkjente framtidsfullmakter, så det er fullmaktsgiver som har ansvar for at fullmakten er gyldig og at den dekker framtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Dersom du er i tvil, kan du besøke Statsforvalterens nettside eller kontakte advokat.

– Framtidsfullmakten min har vedlagt legeerklæring om at jeg var «ved mine fulle fem» da den ble laget, og den har vitner som verifiserer den, sier Heggland.

– Jeg anbefaler alle som når en «voksen» alder om å opprette framtidsfullmakt. Det er viktig at dette gjøres før det er for sent. Framtidsfullmakt har lenge vært et samtaleemne i vår familie på grunn av de situasjonene vi har stått i, understreker 59-åringen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: