Nyheter

Gründere vil forsvare næringslivet mot hackere og spioner

Stavanger-selskapet OpenHorizon tar opp kampen mot hacking, spionasje og andre trusler for norsk næringsliv.

– Vi startet dette selskapet fordi vi så at trusselbildet mot norske virksomheter har vært ganske komplekst over lengre tid. Vi ønsker å bistå norske virksomheter, og hjelpe de til å stå imot de truslene som nå står og banker på døren til norsk næringsliv, sier CMO i OpenHorizon, Magnus Fjetland, til RA.

Fjetland har sammen med daglig leder Rein-Owe Flister, og COO Rune Bøe, grunnlagt OpenHorizon, som holder til i Ipark på Ullandhaug. Gründer-trioen har alle bakgrunn fra politi og Forsvaret.

Det relativt nye selskapet skal vurdere trusselbildet og levere sikkerhetstjenester for næringslivet. Noe de gjør via en programvare som skal automatisere risikovurderinger.

– Vi skal tilby en automatisert løsning som gir kundene våre et godt utgangspunkt for å se hvordan de blir eksponert for trusler, og hvilke tiltak de kan gjennomføre for å unngå at de blir utsatt for noen form for angrep, eller forsøk på påvirkning, forklarer Fjetland.

Flister påpeker at det dessverre nå er en veldig god timing for arbeidet deres. Gründerne peker blant annet på Russlands invasjon av Ukraina, og at man ser en ytterligere polarisering mellom Europa, USA, Russland og Kina, som får betydelige følger for spesielt energisektoren

– Det er helt åpenbart at den geopolitiske verden som vi kjenner den er i endring. Vi ser at norsk næringsliv påvirkes i en mye større grad enn før av det som skjer rundt i verden og det sikkerhetspolitiske bildet. Virksomheter som ikke har fokus på sikkerhet i dag, vil være utsatte. Det er ikke snakk om hvis man blir utsatt for noe, men når. Det kan få fatale konsekvenser, enten økonomisk eller på andre måter, sier Fjetland.

Gründerene i Open Horizon, Rein-Owe Flister, Rune Bøe og Magnus Fjetland.

Energibransjen

OpenHorizon sikter seg først inn på de små og mellomstore bedriftene, som har lav eller ingen tilgang på denne typen tjenester.

– Det er noen bransjer som er veldig utsatt. Virksomheter som er tilknyttet energisektoren er for eksempel midt i målgruppen vår. Vi får veldig god respons der, men vi sikter på å knytte oss til alle utsatte bransjer, påpeker Fjetland.

OpenHorizon ble startet i april. I august utvidet gründertrioen med en ansatt til, og det var da de virkelig satte fart på programvaren. De har snart klart en prototyp for programvaren, som de ønsker å få ut i markedet allerede før jul.

Siden oppstarten av selskapet har de fått enorm respons og interesse for produktet deres fra næringslivet.

– Det er et enormt behov. Å drive med sikkerhetsarbeid er dyrt, tidkrevende og det krever kompetanse som ikke alle virksomhetene har tilgang på. Gjennom vår løsning får de tilgang på kompetansen, som er automatisert, så den er veldig tidseffektiv, også er den ekstremt konkurransedyktig på pris. For oss handler det egentlig nå om å komme fort nok ut, for å støtte de som har behov for det, sier gründerne.

Et hav av trusler

De forklarer at det er et stort spekter av trusler for næringslivet, og viser til blant annet cybertrussel, hacking, spionasje og lignende.

– Vår programvare tar sikte på å peke på hva er det som er aktuelle trusler for din virksomhet, slik at virksomheten kan skalere sikkerhetsarbeidet i henhold til de faktiske truslene de står ovenfor. Programvaren gir også kundene daglig oppdatert trusselbilde og risikovurdering. Blir kunden eksponert for andre trusler gjennom samarbeid, nye produktlinjer eller en endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen, vil programvaren varsle kunden om dette slik at de stiller forberedt, sier Fjetland

– Tanken er at virksomhetene skal kunne skalere sikkerhetsarbeidet på en ny måte, ikke bruke penger på å sikre seg mot trusler som ikke er aktuelle, men sikre seg mot det som er relevant for de, sier Flister.

OpenHorizon har ambisjoner om å sikte seg inn på et globalt marked, med fokus på Norge, deretter Norden og Europa.