Nyheter

Neptune Energy med funn: Tredje på et halvt år

Neptune Energy bekrefter at det er påtruffet hydrokarboner i Calypso-brønnen.

Neptune Energy og lisenspartnerne har gjort et funn i letebrønnen Calypso i Norskehavet. Prospektet er en del av den Neptune-opererte PL938-lisensen.

Ved boring inn i reservoaret viste loggene at selskapet har påtruffet hydrokarboner. Ytterligere datainnsamling vil nå bli utført. Boreoperasjonen er fortsatt på et tidlig stadium, og det gjenstår å se om funnet inneholder kommersielle volumer.

Calypso er lokalisert i et av Neptunes kjerneområder på norsk sokkel, og ligger 14 kilometer nordvest for Draugen-feltet og 22 kilometer nordøst for Njord A-plattformen.

Calypso bores av Deepsea Yantai, en halvt nedsenkbar rigg eid av CIMC og driftet av Odfjell Drilling.

Partnere: Neptune Energy (operatør, 30 %), OKEA ASA (30 %), Pandion Energy AS (20 %) og Vår Energi ASA (20 %)

---

Om Neptune Energy Norge

  • Er et datterselskap av Neptune Energy.
  • Selskapet er operatør for Gjøa-feltet i Nordsjøen, og startet i 2021 produksjon fra subsea-feltene Gjøa P1 og Duva.
  • Neptune er også operatør for Fenja-utbyggingen i Norskehavet. Selskapet er partner i flere produserende felt, blant annet: Snøhvit, Njord, Gudrun og Fram.
  • Neptune Energy Norge er deltaker i 81 lisenser på norsk sokkel. Totalproduksjon i 2021 endte på om lag 46.000 fat oljeekvivalenter per dag.
  • Neptune Energy er et uavhengig globalt E & -selskap med aktivitet i Nordsjøen, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. Selskapet hadde en produksjon på 130 000 netto fat oljeekvivalenter per dag i 2021 og 2P reserver på 604 millioner fat oljeekvivalenter per 31. desember 2021

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: