Nyheter

Kommunestyret i Stavanger anbefaler parlamentarisme

Et flertall i kommunestyret i Stavanger vil innføre parlamentarisme i kommunen, men det er ikke avgjort.

35 av 67 representanter stemte for å innføre parlamentarisme, skriver kommunen på sin nettside.

Likevel er det ikke sikkert de ender med å bytte styreform. Før endringen kan tre i kraft, må neste kommunestyre gjøre et endelig vedtak om bytte.

I kommuner betyr parlamentarisme at et byråd styrer kommunen, og sitter så lenge det har tillit fra bystyret. Oslo og Bergen har også parlamentarisme.

Kari Nessa Nordtun ordfører i Stavanger

Ikke endelig

Det er to ting resultatet av denne avstemningen betyr, og én ting det absolutt ikke betyr, skriver kommunen på sine nettsider:

For det første må det sittende kommunestyret stemme over bytte av styringsform for at det neste kommunestyret skal ha lov til å vedta et endelig bytte etter valget. Det kreves imidlertid ikke noe flertall nå. Det var denne første avstemningen de gjennomførte på mandag.

Og, for det andre viser det hvor de ulike partiene og representantene står i saken. 34 av 67 representanter stemte altså for å anbefale at kommunen innfører parlamentarisme.

Resultatet av voteringen er ikke en endelig avgjørelse over hvilken styringsform Stavanger kommune skal ha. Det er opp til neste kommunestyre å avgjøre. Men det gir et tydelig signal til innbyggerne om hva partiene mener i saken. Dersom neste kommunestyret stemmer for innføring av parlamentarisme med to tredjedels flertall, må Stavanger være parlamentarisk senest 1. januar 2025.

Slik stemte partiene

Ifølge Stavanger Aftenblad stemte Senterpartiet, SV, Rødt og Pp samlet mot parlamentarisme.

På ja-siden var det Frp og Venstre som samlet gikk inn for å bytte dagens styreform ut med en parlamentarisk styreform

Arbeiderpartiet, derimot, delte seg akkurat på midten med ni stemmer hver vei. Høyre delte seg også med 11 for parlamentarisme og 4 mot. Også MDG, KrF og Folkets parti var internt uenige.

Mer fra Dagsavisen