Nyheter

Frykter grønne jobber forsvinner fra Rogaland

Zaptec skulle gjerne økt laderproduksjonen på Tau, men det er ikke nok arbeidskraft. Deler av produksjonen sendes til Tyskland. NHO mener det må tas grep før flere grønne jobber forsvinner til utlandet.

Tau Næringspark. En halvtimes kjøring fra Stavanger sentrum. Her, hos Westcontrol, produseres alle elbilladerne til Zaptec. Eller, de gjorde det, fordi nå må også en del produksjon sendes til München i Tyskland. Hvorfor? Fordi det er ikke er nok arbeidskraft i Rogaland.

– Dette må du ikke ta bilde av. Dette er topphemmelig.

Det sier Leif Petter Skaar, daglig leder hos Westcontrol, der han står i det han kaller «Zaptec-hallen». Han smiler, ler, forteller og viser fram – men han vil ikke røpe alle bedriftshemmelighetene overfor sine konkurrenter.

– Norge er et høykostland. Skal vi konkurrere med resten av verden må vi være konkurransedyktige. Vi må være mer effektive per ansatt enn andre produsenter i andre land. For å være det må vi utnytte teknologien – og ha flinke folk, forklarer Skaar – mens den meget avanserte topp hemmelige roboten multitasker i bakgrunnen.

Westcontrol utvikler, produserer og sammenstiller alt fra masseprodusert elektronikk til produkter som brukes under ekstreme forhold. Ladeselskapet Zaptec er deres største kunde. Westcontrol har 220 ansatte. Den største arbeidsgiveren i Strand kommune, etter kommunen selv, ifølge Skaar. Zaptec alene sysselsetter 100 av de 220 Westcontrol-ansatte.

– Siden april i år har vi fått inn 70 nye personer. Jeg skulle gjerne hatt enda flere, sier Skaar.

Peter Bardenfleth-Hansen, konsernsjef i Zaptec, nikker anerkjennende.

– Knallhard konkurranse

Det er knallhard konkurranse om arbeidskraften. Om ingeniørene og menneskene med fagbrev innen software, elektronikk og datateknologi. Det merker både Westcontrol og Zaptec.

Et sekssifret antall Zaptec-ladere er produsert på Tau. På grunn av økt produksjonsbehov har Zaptec begynt å produsere elbilladere i Tyskland, etter at Zaptec inngikk et samarbeid med det amerikanske produksjonsselskapet Sanmina Corporation.

– Westcontrol har produsert alt av ladere for Zaptec, til nylig. På grunn av veksten, kombinert med manglende arbeidskraft, må Zaptec også produsere ladere i Tyskland. Zaptec sprang ut fra oljeindustrien, og det har vi nytt godt av, men nå ser vi en metningsgrad. Vi er i en tid hvor markedet har blitt støvsugd for kompetanse, forklarer Bardenfleth-Hansen.

Westcontrol har 220 ansatte. Bare Zaptec sysselsetter cirka 100 av dem.

Konsernsjefen til Zaptec vil gjerne produsere enda mer på Tau.

– Zaptec er en sterk merkevare. Utviklet og produsert i Norge og Rogaland. Det er et kvalitetsstempel. Fungerer laderen i Norge med det klimaet vi har her, vil laderen fungere overalt. Derfor er det viktig for Zaptec at vi sikrer produksjonen lokalt.

– Hadde vi kunnet velge, hadde vi økt produksjonen på Tau. Vi har et broderskap med Westcontrol. Uten dem hadde det ikke vært noe Zaptec, poengterer Bardenfleth-Hansen.

For Zaptec er det ikke bare negative sider med å produsere i utlandet. Selskapet har globale ambisjoner. 70 prosent av salget er eksport. Å produsere i Tyskland, nærmere de europeiske markedene, har også sine fordeler. I tillegg er Sanmina amerikansk, med hovedkontor i California, som er en fordel for å komme inn på det amerikanske lademarkedet.

– Noen markeder kan kreve at man produserer lokalt, forklarer Bardenfleth-Hansen.

– Alle kan ikke være influencere

Det er ikke bare RA som skal på besøk hos Westcontrol denne dagen. Snart kommer en gjeng med elever fra Strand VGS. Da handler det om å gjøre seg lekker. Plante frø av interesse hos ungdommene og håpe at de vil jobbe i Westcontrol dagen arbeidslivet starter for fullt.

– Alle kan ikke være influencere. Noen må være interessert i teknologi også. Den interessen må vi hele tiden jobbe med å øke, sier Skaar.

Westcontrol-sjefen er i dialog med Strand VGS for å få inn mer datateknologi og elektronikkfag på den videregående skolen.

Både Westcontrol og Zaptec ønsker flere studieplasser innen IKF, data og teknologi i fylket og på universitetet.

– Når jeg ber aftenbønn ber jeg om at politikerne vil tilrettelegge for flere studieplasser, flere arbeidsplasser og større teknologiinteresse, sier Bardenfleth-Hansen.

Konsernsjef i Zaptec, Peter Bardenfleth-Hansen.

– Legger politikerne nok til rette for den stadig voksende ladeindustrien i Stavanger-regionen?

– Næringslivet setter tonen, men mye er politisk. Næringslivet kan påpeke hva vi trenger og komme med forslag, men det koker ned til politikk – som blant annet opprettelse av nye relevante studier, svarer konsernsjefen i Zaptec.

– Regionen har gode muligheter. Vi går fra å være oljehovedstad til energihovedstad. Det må vi bare spille på videre når vi og resten av regionen skal tiltrekke oss ny arbeidskraft, legger Skaar til.

NHO: – Flere arbeidsplasser kan gå tapt

Nylig var Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, på besøk hos Zaptec i Ipark på Ullandhaug.

Hauglie fikk blant annet se hva som har gjort at Zaptec og Rogaland har blitt så store på lading. Mangelen på kompetanse og arbeidskraft var også tema da NHO-toppen – og den tidligere statsråden – besøkte Zaptec sitt hovedkontor.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO.

Om man ikke tar grep nå, frykter NHO at i verste fall både eksisterende og framtidige arbeidsplasser kan forsvinne eller ikke bli etablert i Rogaland og Norge.

– Zaptec er en utrolig spennende og framtidsrettet bedrift. Som mange andre bedrifter mangler de kompetanse og folk. Tilgangen til kompetanse er blitt en kritisk faktor. Det ville vært ille om vi som land – med de mulighetene vi har i den grønne omstillingen – må se at oppdrag og arbeidsplasser forsvinner utenlands fordi vi ikke har nok kompetanse og nok arbeidskraft til å løse oppgavene her i Norge, sier Hauglie til RA.

Ifølge Hauglie er ikke Zaptec alene. Én av fire bedrifter i Rogaland har opplevd rekrutteringsutfordringer, viste en lokal Nav-rapport tidligere i år.

– Det vi mangler er grønn kompetanse. IKT, ingeniører, mennesker som kan utvikle batterier og folk med teknisk kompetanse. Mangelen er den største hemskoen når det gjelder vekst innenfor grønne næringer, sier Hauglie.

– Et stort tankekors

– Norge skal gjennom en stor, grønn omstilling. Det er et stort tankekors at manglende kompetanse gjør at arbeidsplasser forsvinner ut av landet. Det er viktig at utdannelsesmyndighetene tilrettelegger for den kompetansen vi trenger. At utdanningen er arbeidsrettet og mer relevant for arbeidslivet, mener Hauglie, som også vil ha flere studieplasser.

NHO vil legge til rette for mer fleksible utdanningsløp, som gjør at flere elever kan ta utdanningen sin ute i bedriftene. Det sikrer at bedriftene får den kompetansen de faktisk trenger.

Hauglie peker på at vi må sørge for at flere ungdommer faktisk velger tekniske fag, spesielt jenter.

– En annen viktig ting er å få inn flere som står på utsiden av arbeidslivet, og sørge for mer etter- og videreutdanning, sier hun.

Mer fra Dagsavisen