Nyheter

96 droneobservasjoner på norsk sokkel: - Høyt prioritert

Politiet kontrollerer og vurderer fortløpende alle meldingene som kommer inn.

Sør-Vest politidistrikt har fått 96 meldinger om observasjoner av droner på sokkelen siden i sommer, melder politidistriktet i en pressemelding fredag.

Politiet kontrollerer og vurderer fortløpende alle meldingene som kommer inn. Undersøkelser har vist at cirka 60 prosent av meldingene som til nå er gjennomgått ikke inneholder nok opplysninger til at det er grunnlag for videre undersøkelser.

– Mange av meldingene handler om observasjoner gjort på lang avstand, og i tillegg er cirka 70 prosent av observasjonene gjort når det er mørkt. Under disse forutsetningene kan det være vanskelig å se forskjell på en drone eller for eksempel himmellegemer, lufttrafikk, sjøtrafikk og refleksjon av andre lyskilder, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

135 avhør

Etterforskningen er høyt prioritert og politidistriktet har brukt betydelige ressurser på å etterforske meldingene.

– De fleste meldingene er kontrollert med ett eller flere vitneavhør. Per nå har vi gjennomført cirka 135 avhør. Relevante opplysninger fra disse avhørene er tatt med i den videre etterforskningen der blant annet Kripos, PST og Forsvaret bistår, sier Revheim.

Politiet setter pris på økt årvåkenhet fra publikum i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, og ønsker at folk fortsetter å melde fra om unormale observasjoner til politiet.

Fire straffesaker

Observasjonene som er gjort har resultert i fire straffesaker.

– Dette er gode observasjoner som er gjort innenfor sikkerhetssonen på 500 meter. Vi mener derfor det er grunn til å etterforske sakene videre, sier Revheim.

Han ønsker ikke å gå nærmere i detalj på observasjonene av hensyn til etterforskningen, men presiserer at det ikke er noen som er siktet eller mistenkt i sakene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: