Nyheter

Jobbrelaterte flyreiser: – Skal vi først fly, fyller vi opp med flere møter

Nye trafikktall fra Stavanger Lufthavn Sola viser økning det siste året, men nedgang sammenlignet med før pandemien. Vi har spurt et knippe lokale bedrifter om de har tatt aktive valg for å redusere flyreiser i arbeidssammenheng.

Totalt reiste 4,5 millioner passasjerer over alle Avinors flyplasser i oktober, noe som er en økning på 32 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Antallet reisende er imidlertid ti prosent lavere enn i oktober 2019, som var det siste ordinære reiseåret før pandemien startet, står det i en pressemelding.

Ser vi på trafikktallene for Stavanger Lufthavn Sola spesielt, har det vært en nedgang på drøyt 11 prosent i antall innenlandsreiser om vi sammenligner oktober i år med samme måned i 2019. For utenlandsreiser har det vært en nedgang på like i overkant av 15 prosent hvis vi stiller de samme høstmånedene opp mot hverandre, ifølge tall Rogalands Avis har fått fra Avinor.

Tabellen nedenfor viser trafikktallene fra Stavanger Lufthavn Sola:

ÅrstallReiser innlandReiser utland
2022213.764117.216
2021180.92362.446
2020104.12814.824
2019241.972138.110

Dette sier SAS og Norwegian

Det skilles ikke mellom flyreiser i privat og forretningsmessig sammenheng i Avinor-tallene. RA har imidlertid spurt SAS og Norwegian om dette.

Pressesjef Tonje Sund i SAS kan fortelle at på generelt grunnlag ser flyselskapet at, blant annet, forretningsreisende er på vei tilbake etter pandemien. Men de er ikke er helt tilbake på samme nivå som før pandemien ennå, det vil ta mer tid.

Norwegians kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari kan fortelle RA at forretningsreisene via deres selskap er tilbake på samme nivå som i 2019.

Har kuttet flyreiser med 45 prosent

Rogalands Avis har tatt kontakt med noen av de store bedriftene i regionen vår for å høre om de har redusert antallet flyreiser deres ansatte drar på i jobbsammenheng.

Sparebank 1 SR-Bank kan fortelle at de hadde 718 flyreiser blant ansatte i oktober 2019, mens samme måned i år hadde de 393 flyreiser. Det er altså en nedgang på drøyt 45 prosent fra flyreise-nivået de hadde før pandemien.

– Dette er selvsagt bra, først og fremst i et bærekraftsperspektiv, men også for jobbeffektivitet, samt at det skaper mer fleksibilitet for ansatte når de reduserer belastningen med logistikk på hjemmebane, sier konserndirektør Nina Moi Edvardsen i SR-Bank til RA.

– Vi jobber effektivt for å bevisstgjøre hver enkelt av de ansatte i SR-Bank om behovet for balanse mellom fysisk og digital tilstedeværelse i møter, og ser at våre medarbeidere har et sunt forhold til dette. Jeg opplever at hvis de først skal fly, sørger de for å fylle opp med flere møter, slik at antall reiser blir færre, fortsetter Edvardsen.

Hun antar at ved å fokusere på dette, vil antall reiser ytterligere gå ned over tid for SR-Bank.

Nina Moi Edvardsen, konserndirektør med ansvar for HR, kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank.

– Omtrent på samme nivå som før pandemien

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor forteller at de ikke har helt konkrete tall på flyreisene til deres ansatte, men han kan si overordnet at reiseaktiviteten deres selvfølgelig falt dramatisk under pandemien.

– Fra mars i år har den, derimot, økt ganske raskt, blant annet fordi det var et behov for å samle avdelinger og lag igjen etter flere år på hjemmekontor og lite samvær. Vi har ønsket at folk skulle treffes igjen, så det er gjennomført mange lagsamlinger, sier Aanestad til RA.

– Nå er reiseaktiviteten omtrent på det nivået den var før pandemien. Økningen har også sammenheng med at det generelt er et veldig høyt aktivitetsnivå i selskapet. Under pandemien ble vi vant til å bruke nye digitale møteplasser, og det er en læring vi tar med oss framover. Mange møter som tidligere skjedde fysisk, kan nå gjennomføres digitalt, sier Aanestad videre.

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson i Equinor.

Jan Olav Fikstvedt, administrerende direktør i Møller Bil Sør-Rogaland, framholder at heller ikke de har et system hvor han kan finne de eksakte flyreise-tallene til ansatte.

– Jeg mener vi er omtrent på samme flyreise-nivå som før pandemien. Det er veldig stort etterslep på videreutdanning av teknikere, noe som medfører en del reisevirksomhet fra Stavanger til Oslo, sier Fikstvedt til RA.

– Sunn kombinasjon kan gi mindre stress

Før Nina Moi Edvardsen kom til SR-Bank, jobbet hun med organisasjonsutvikling og endringskultur i flere bedrifter, som Møller Bil, Fortum og Schibsted. Hun opplever at utfordringene i de alle fleste bedrifter, er å raskt nok forstå behovet for endringene og jobbe det inn i kulturen.

– De selskapene som er gode på å raskt identifisere og agere på endring, har et konkurransefortrinn. Når det gjelder den digitale hverdagen, har jo pandemien langt på vei hjulpet alle bedrifter til å akseptere atferdsendring, noe som forteller oss at det er lettere å få til endring når det ikke er et annet valg, sier Edvardsen.

Hvilke ulemper er det ved at flere møter holdes digitalt framfor fysisk, og hvordan påvirker dette kulturen og samholdet i store selskap som har kontor i flere landsdeler eller land?

– Det er en balansegang om du er til stede fysisk eller digitalt. Jeg tror den største ulempen med flere digitale møter er at det kan være vanskeligere å ense respons og samhandling. Kroppsspråk, hva din kollega egentlig mener eller hvordan kollegaen har det, kan være vanskeligere å avdekke digitalt. Men med en sunn kombinasjon, mener jeg det kan senke stressnivå, og med det være positivt for selskapets utvikling, svarer Edvardsen.


Mer fra Dagsavisen