Nyheter

Overrasket over statsbudsjettet: Feil medisin i krisetid

– Sender regningen for økte utgifter til folk og bedrifter, sier Tina Bru (H).

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i opposisjonspartiet Høyre er ikke imponert over statsbudsjettet 2023 som regjeringen la fram torsdag formiddag.

– Vi ser en betydelig vridning i dette budsjettet. Bort fra verdiskaping og over til offentlig forbruk. Regjeringen har valgt å la være å prioritere blant sine egne saker, men sendt hele regningen for økte utgifter til folk og bedrifter. Det er feil medisin i en krisetid, sier Bru i en pressemelding fra Høyre.

Bru mener at det ikke er et stramt budsjett som ble lagt fram.

Dette får Rogaland i statsbudsjettet.

– I ukevis har regjeringens medlemmer rent ned avisene for å fortelle hvor stramt statsbudsjettet skulle bli. Men det som er lagt fram i dag er ikke et stramt budsjett. Regjeringen øker skattene med mer enn dobbelt så mange milliarder som de reduserer oljepengebruken med. Vi ser en regjering som forsøker å skattlegge Norge ut av krisen, i en tid der folk og bedrifter har mer enn nok med raskt økende renter og dyrere varer og tjenester.

Ifølge Bru har Ap og Sp økt skattene med 53 milliarder siden valget i fjor.

– Det er mange milliarder over Rødts ønskede skattenivå, som ble blankt avvist som urealistisk før valget. Regjeringen sier dette er nødvendig for å unngå kutt i velferden. Den samme regjeringen har likevel råd til å bruke folks penger på å lage flere fylker og på å reversere en domstolsreform, en jernbanereform, en ABE-reform og mer til. Samtidig har de tilsynelatende ingen egne ideer til kostnadsbesparende reformer, sier Bru.

Rødt mener skatteøkningene er altfor lave i møte med den krisen landet står i.

– Størstedelen av Vedums skatteøkninger er fra kraftselskapene som har hatt ekstraordinært store inntekter. Det er på sin plass, men det grepet gjør ingenting med de økende forskjellene. Vi må heller ikke bli helt fartsblinde av de store beløpene. Skatteinntektene avhenger av hvor store formuene, utbyttene og overskuddene er, og nå har vi sett at bare utbyttene i fjor økte med 230 milliarder. Da er det bare naturlig at mer av denne økning deles med fellesskapet. Hvis ikke vil forskjellene bare fortsette å øke. Rødt vil ha høyere skatt på de superrike, med økt skatt på overskudd, formue, utbytte og høye inntekter. Med dette statsbudsjettet går milliardærene med store overskudd fortsatt fri siden den lave selskapsskatten ligger fast, sier stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Brudd på handlingsregelen

– For første gang siden handlingsregelen ble innført ser vi en regjering i fullt brudd med handlingsregelens intensjon. De kutter i forskning, samferdsel og bruker oljepengene på ting som ikke vil bidra til økt vekst og verdiskaping. De langsiktige konsekvensene av regjeringens valg kan bli at Norge blir dårligere rustet til å løse de store oppgavene framover, advarer Bru.

Høyre mener at den viktigste oppgave framover er å bremse statens pengebruk og mobilisere mer arbeidskraft. Høyre sier de vil sørge for at flere av de 250.000 som står utenfor arbeid og utdanning kommer inn.

– Vi må gjøre det enklere for bedriftene å få tak i arbeidskraft. Og vi må redusere veksten i offentlig sektor. Det er synd for Norge at regjeringen ikke prioriterer dette, sier Bru.

Nå skal Høyre sette seg grundig inn i alle budsjettdokumentene, og starte arbeidet med sitt eget forslag til statsbudsjett.

– Dette skal vise et reelt og trygt alternativ for folk og bedrifter i en usikker tid. Vi har mange spørsmål vi skal stille Finansdepartementet de neste dagene og ukene, avslutter Bru.