Nyheter

Så mye sank boligprisene i Stavanger i september

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo.

Boligprisene i Stavanger sank med 2,2 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,2 prosent. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge som ble publisert onsdag formiddag.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenlignet med Oslo (-0,8 prosent), Bergen (-0,7 prosent) og Trondheim (-0,5 prosent).

Sandnes, Sola, Randaberg er også en del av Stavanger-indeksen.

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,4 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+6,3 prosent), Trondheim (+5,5 prosent) og Bergen (+5,3 prosent).

9,2 prosent færre boliger

Det har i september blitt solgt 504 boliger i Stavanger. Det er 9,2 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3785 boliger. Det er 11,2 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

Det har i september blitt lagt ut 611 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 10,7 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 4147 boliger til salgs. Det er 6,8 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 22 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.670.000 kroner.

Eiendomsmegler 1: – Viktig å se bak tallene

Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Laila Neverdahl, registrerer at boligprisene går ned, men påpeker at det er viktig å se bak tallene.

– Med unntak av 2020 og 2021, så har det aldri blitt solgt mer boliger i Stavanger enn det ble gjort i September 2022, sier hun i en uttalelse til RA.

I september ble det gjort 504 boligsalg i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

– Boligprisene går normalt ned i september, og markedet flater ut mot jul. Fortsatt selges boligene i Stavanger i snitt 1,6 prosent over prisantydning, sier Neverdahl.

– Lønnsnivå, pris på bolig og arbeidsmarked tilsier at markedet i Stavanger vil stå seg bra, sammenlignet med andre byområder i årene som kommer, legger Neverdahl til.

Nordea: – Ser et skiftet i boligmarkedet

Banksjef i Nordea Rogaland, Sveinung Hetland, forteller at banken ser et skifte i boligmarkedet.

– Det er tydelig prisnedgang i Stavanger og omegn, hvor prisene har falt 2,2 prosent siste måneden. Vi ser nå et skifte i boligmarkedet, der mange budrunder ikke går like fort og høyt som tidligere. Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5–10 prosent det neste året, sier Hetland.

Nordea Rogaland-sjefen har fortsatt pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis, men det er færre som skal ha det for å kjøpe sekundærbolig.

– Kanskje overraskende ser vi fortsatt god aktivitet i forhold til kjøp av hytte, sier han.

Mange som vil ha nytt finansieringsbevis eller oppdatere tidligere finansieringsbevis, får nå justert ned maksimalt lån på grunn av økt rente.

– Vi opplever likevel at kundene har forståelse for grensene som settes, for at deres lånebelastning ikke skal bli for stor framover. Kundene er nå mer bevisste økte renter og husholdningskostnader, sier Hetland.

Nordea Rogaland har også økt pågang av kunder som ønsker informasjon om fastrente, avdragsfrihet og andre grep man kan ta i sin egen økonomi, opplyser banksjefen.

Norge hittil i år: Opp 6,7 prosent

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.535.711 kroner ved utgangen av september.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Han sier det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og at han venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene.

– Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Eiendom Norge med oppfordring til finansministeren

Mandag kom Finanstilsynet med sin anbefaling til ny utlånsforskrift fra nyttår.

– Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og vil kunne skape finansielle ubalanser i det norske boligmarkedet og norsk økonomi. Vi oppfordrer finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten nå er normalisert etter et tiår med lave renter. Dessuten trer ny finansavtalelov i kraft 1. januar 2023. Når dagens frarådingsplikt blir til avslagsplikt vil dette endre spillereglene for boliglån i Norge, mener Lauridsen.

9798 boliger ble solgt i Norge i september

I september ble det solgt 9798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 73.089 boliger i Norge. Det er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I september ble det lagt ut 11.716 boliger for salg i Norge, noe som er 17,3 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 81.684 boliger for salg. Det er 2,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Det er hittil i år solgt litt flere boliger enn i 2019, året før boligomsetningen tok seg sterkt opp under koronapandemien. Gjennom september har tilbudssiden fortsatt å styrke seg og vi ser også et tydelig skift i usolgte boliger per dag gjennom måneden. Dette er også noe som tilsier en mer moderat prisutvikling framover, sier Lauridsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: