Nyheter

Slik skal Stavanger kommune få flere i heltidsjobb

Flertallspartienes satsing på heltid i helse- og omsorgssektoren har gitt to prosent vekst i heltidsansatte. – Mange deltidsansatte opplever at de jobber full stilling, da både arbeidsbelastningen og arbeidstidsordningene er såpass krevende, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

Omfanget av deltidsarbeidende i kommunen er høyt. Spesielt innen helse og velferd, hvor under halvparten (41,1 prosent) er ansatt i heltidsstillinger. I Stavangers sykehjem, kun 34,1 prosent.

Flertallspartiene har et mål om å etablere en heltidskultur, og i desember i fjor vedtok formannskapet en plan om å få flere ut av deltid.

Innen 2030 skal deltidsstillinger være unntaket, ikke normalen. 25 millioner kroner er bevilget til å sikre flere kjente ansikter og færre vikarer.

Vi har en ekstrem, gryende rekrutteringsutfordring i Stavanger.

—  Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd

Nær ett år etter vedtaket, meldes det om resultater. Det er to prosent økning i heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren. Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd, er fornøyd med at veksten går i riktig retning, men påpeker at prosjektet er i oppstartfasen.

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med to prosent vekst, men det er kjekt at det går riktig vei. Prosjektet er så vidt i sin begynnelse. Vi har tilført 25 millioner i økt grunnbemanning, og jeg tror det er det som viser veksten og viser at det var behov for pengene, sier han når RA møter ham i foajeen i Stavanger konserthus.

– Med heltidsstilling får man bedre pensjonsrettigheter, lån i banken og får et mer ordnet liv. I tillegg slipper de eldre å forholde seg til mange vikarer og det vil gi en større faglighet. Vi har en ekstrem, gryende rekrutteringsutfordring i Stavanger, sier han.

Dag Mossige

– Gufs fra fortiden

Heltidskultur dreier seg om å tilrettelegge for mer heltidsansettelser, men også om å forandre på antagelser i de helse- og velferdsyrkene. Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert. Ifølge Likestilling- og diskrimineringsombudet er deltid en vanlig tilpasning til arbeidslivet for kvinner, særlig etter at de har fått barn. For menn er deltid unntaket, noe man gjør i tillegg til studier eller på vei ut av yrkeslivet.

– Heltidskamp er kvinnekamp. I kvinnedominerte yrker, skal det også lyses ut hele stillinger. Vi skal vekk fra begrepene frivillig og ufrivillig deltid. Noen som får tilbud om 60 prosent stilling, tenker kanskje at det er like greit fordi da har man tid til å få gjort mer hjemme. Men da er det noe galt med jobben din, sier Mossige.

– Hvis den er for krevende til at du kan ha den 100 prosent, er det jobben din man skal gjøre noe med. Du skal ikke slå deg til rette med det. Det handler om kulturen, hva du kan forvente og kreve fra arbeidsgiver. Vi er i 2022. Det er ingen grunn til at kvinner skal ta til takke med deltid, mens menn skal ha heltid. Vi vil bidra til holdningsendring gjennom prosjekter og fokus på utlysning av hele stillinger. Vi har også satt av 5 millioner til å prøve ut nye prosjekt, sier han.

Det er et gufs fra fortiden å bare akseptere at kvinner ikke «ønsker» heltid.

—  Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skriver i en e-post til RA at skille mellom frivillig og ufrivillig deltid burde opphøre.

– Vi snakker ikke om «frivillig» eller «ufrivillig» deltid, men om å etablere en heltidskultur. Heltidskamp er kvinnekamp. Ved å arbeide for å bevisstgjøre, lyse ut hele stillinger, øke stillingsprosenter, håper vi å endre både holdninger og praksis. Det er et gufs fra fortiden å bare akseptere at kvinner ikke «ønsker» heltid. Vi er i 2022, med et samfunn mer likestilt enn noensinne. Heltid gir lønn, pensjonsrettigheter, mer forutsigbar arbeidstid – det skal vi legge til rette for, både når det gjelder praksis og holdninger.

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak som har blitt gjennomført, svarer ordføreren:

– Siden planen ble vedtatt i fjor, har mye av tiden gått til forberedende arbeid, som å samle inn opplysninger og å regne på kostnadene for fortsatt deltid, og undersøke muligheten som ligger for tjenesteområdene for å oppnå mer heltid. For 2022 er vi etter planen i gang med å utarbeide egne aktivitetsplaner for de aktuelle tjeneste- og virksomhetsområdene, vedta heltidserklæring med lokale parter, prøve ut en rekke tiltak (kompetansetiltak, vikarbudsjetter, ulike arbeidstidsordninger, osv), og å arbeide med holdninger og kultur – for å nevne noe.

Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Sykepleierforbundet: – Arbeidsbelastningene må ned

Aud Hølland Riise, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, mener en mer solid grunnbemanning vil redusere arbeidsbelastningen.

– Poenget med heltidsprosjektet er veldig bra. Det vil alltid være noen som ønsker å arbeide deltid av familiære årsaker, men normalen skal være heltid. Tradisjonelt sett har det blitt oppfattet som helt i orden å jobbe deltid i sykepleieryrket. Fokus på heltid i kvinnedominerte yrker er en viktig del av likestillingsarbeidet, sier Aud Hølland Rise, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland.

– Mange deltidsansatte opplever at de jobber full stilling, da både arbeidsbelastningen og arbeidstidsordningene er såpass krevende. Arbeidsbelastningene må ned. Det kan gjøres ved at de som jobber deltid får økt sin stillingsprosent. Da vil grunnbemanningen bli mer solid. Det vil øke kompetansen og gi mer kontinuitet, føre til trygghet for ansatte og pasienten vil oppleve bedre tjenester. Det er et komplekst arbeid, og kommunen har en langsiktig plan. Vi mener arbeidsgiver kan være modigere og lyse ut hele stillinger, og bare «just do it».

Siri Rugland Ree, nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, etterspør mindre utredning og mer handling.

– Flere virksomhetsledere mener at flere helgetimer er løsningen. Det vil ikke rekruttere flere sykepleiere, sier Rugland Ree.

– Det har blitt gjort en hel haug undersøkelser gjennom flere år. Vi trenger ikke flere utredninger. Vi vet jo dette. Og arbeidsgiver vet det. Vi vil finne ut hva som funker gjennom piloter som er konkrete og målbare. Det er på tide å bare gjøre det.

Høyre: - Viktig å legge til rette

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, støtter prosjektet, men legger vekt på at det fremdeles skal være mulig å ha redusert stilling.

– Det er viktig for oss å legge til rette for en heltidskultur, slik at alle de som ønsker en 100 % stilling kan få muligheten til det. Samtidig er det viktig for oss å legge til rette for at de som av ulike årsaker ønsker å jobbe i en redusert stilling, for eksempel hvis man har små barn og ønsker å være mer tilstede for barna, skal ha mulighet til det. Men den kulturen som vi til dels har sett med at det lyses ut veldig små stillingsbrøker som gjør det krevende å både planlegge hverdagen, og ikke minst sikre en stabil inntekt, er ugreit. Så vi støtter prosjektet og vil lytte til de innspillene som de tillitsvalgte i helse og omsorgssektoren kommer med med hensyn til hvordan vi kan forbedre situasjonen for de ansatte.