Nyheter

Vest-Norge: Snittpris for strøm på 1,76 kroner per kWh søndag

I Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,76 kroner per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 3,3 kroner.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Søndagens snittpris per kWh er 84,6 øre høyere enn lørdag og 88,1 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen søndag på 3,3 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 1,17 kroner høyere enn lørdag og 2,25 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Vest-Norge vært 4,33 kroner.


Minsteprisen blir på 63,6 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.