Nyheter

Kraftskatten: – Hvis de tar overskuddet fra Lyse må vi kompenseres

Stavanger kommune skulle bruke overskuddet fra Lyse til å betale strømregninger og tilby fastprisavtaler til næringslivet. Regjeringens kraftskatt gjør det umulig.

Regjeringen har foreslått en stor skattepakke for naturressurser, og vil hente rundt 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, hadde en todelt reaksjon på regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer.

– Jeg tenkte «jippi» og «hjelpes» da jeg så dette opplegget, sier Mossige til RA.

– Endelig lakseskatt

Han forklarer først hvorfor han tenkte «jippi»:

– Endelig får man på plass en lakseskatt av oppdrettsnæringen, som kommer til statskassen. Det var på tide at de også har grunnrente på skatten.

Mossige mener også det er positivt at regjeringen foreslår at vindkraft skal betale grunnrenteskatt fra neste år. Det er altså en skatt på den ekstra fortjenesten et selskap får fordi den drar fordel av fellesskapets naturressurser. I dag må både vannkraftprodusenter og olje- gassnæringen betale en slik skatt.

– Det skulle bare mangle at de kommunene som har store naturinngrep ikke også får mer kompensert for det. Mange av eierne er utenlandske og skatter lite, sier Mossige.

Så forklarer han hvorfor han tenkte «hjelpes»:

– Jeg har ikke et problem med at kraftselskap skal bidra mer, slik at noen regioner ikke skal bli steinrike, sånn rent prinsipielt. Det er jo en grunn for at vi allerede i dag betaler 60 prosent av overskuddet. Nå har man hatt ekstremoverskudd, og at noe av den superprofitten skal gå sentralt til statlige satsinger er helt rettferdig. Men, så er den store variabelen at vi har landets høyeste strømpriser. Regjeringen har sagt at nå vil de at vi skal tilby fastprisavtaler/langtidsavtaler til næringene. Det er vi veldig for, men da hadde vi tenkt å bruke pengene fra overskuddet fra Lyse på det. Derfor formoder jeg at regjeringen på en annen måte tillater at vi inngår disse avtalene. Vi kan ikke gi bort hele overskuddet, og i tillegg tilby disse avtalene. Det går ikke opp, vi kan tape på dette, sier Mossige.

I tillegg påpeker han at Stavanger kommune har hatt en enorm økning i utgiftene.

– Jeg vet ikke hvor mye dette utgjør ennå, vi regner på det nå. Strømprisene varierer. Det blir trolig minst 150 millioner kroner ekstra i strømutgifter for Stavanger kommune. Det hadde vi tenkt å bruke overskuddet fra Lyse til å dekke.

– Det er det som er den store biten vi nå prøver å være så tydelige vi kan på, inn mot egen regjering. Vi bombarderer folk der i apparatet vårt, og sier «hør, det er helt greit med beskatningen, det er kjempebra med laks og vindmøller, men husk at vi har landes høyeste strømpriser. Dette må kompenseres på en eller annen måte, du kan ikke bruke penger to ganger,» forklarer Mossige.

Signaler om kompensasjon

Han sier de hadde et møte med folk fra regjeringen onsdag kveld.

– Da fikk vi et ganske tydelige signal om at dette skulle kompenseres til kommunene, så der blir jeg spent på å se. Jeg velger å være optimistisk for det, men jeg mener det er veldig viktig at vi sier tydelig ifra til egen regjering – de kan ikke forvente at vi tilbyr disse langprisavtalene, og de kan ikke forvente at vi skal dekke inn disse ekstreme høye strømprisene på egen hånd, uten at vi får bruke overskuddet fra Lyse.

– Hva er veien videre lokalpolitisk nå?

– Vi må regne på hva dette blir. Så må vi, både Ap, Sp og SV, jobbe inn mot folkene våre internt på stortinget til forslaget skal revideres – før det blir endelig vedtak. Da håper jeg de lytter til oss, for det er klart det er svært alvorlig hvis man får et stort hull i regnskapene våre, fordi vi har landets høyeste strømpris – og det vi hadde tenkt å betale strømregningene med blir inndratt til fordel for statskassen, sier Mossige.

Han understreker likevel at han vet pengene staten får inn ikke blir brukt på fjas.

– Jeg forstår poenget – de vil unngå at det blir for stor inflasjon, at renten går opp, og at folk får et enda større betalingsproblem. Det er en logikk bak dette. Jeg er som nevnt veldig positiv til at staten skal få høyere inntekt fra laksebaroner og fra vindmølle-eierne, men det setter oss virkelig i en skvis hvis man ikke har tenkt på hvordan man skal betale for strømregningen. Vi som kommune får ikke ta del i den gode strømordningen private får, sier Mossige.