Nyheter

– Bysykkel-suksess: Hvor vil DU ha nye stasjoner?

Til tross for det store inntoget av elsparkesykler har bruken av Kolumbus’ bysykler skutt i været. Nå skal det plasseres ut flere bysykler, kanskje 200 nye allerede neste år. Du er invitert til å foreslå hvor.

Sølve Rostøl Bulling, som er ansvarlig for utplassering av ladestasjoner i Kolumbus, peker på at det er brukerne av bysykler som vet hvor veien framover bør pekes ut.

– Det er ingen dårlige forslag til hvor ladestasjonene kan plasseres, uansett hvor vi plasserer dem, så genererer det en del bruk av bysyklene, sier rådgiveren.

Han er uansett klar på at Kolumbus ønsker å knytte opp nye ladestasjoner til det kollektivtilbudet som allerede eksisterer i regionen, og nevner Roaldsøy som et godt eksempel på vellykket satsing.

– Det er et stykke fra Roaldsøy til busser med døgnruter på Hundvåg, og det har gjerne vært litt for langt til at folk har gått, sier Bulling.

Satsing på Storhaug

I dag har Kolumbus gode tall for antall bysykler som ruller mellom Roaldsøy og Hundvåg. Folketette Storhaug er en bydel som kan regne med å få flere ladestasjoner.

– Storhaug er veldig godt egnet for bysykler, men det er smale gater der, og derfor ikke så godt egnet for bussruter. Det skal komme flere ladestasjoner på Storhaug, sier Bulling.

Han understreker at det ikke er nødvendig å peke ut nøyaktig tomteforslag, men folk oppfordres til å peke på aktuelle boligstrøk eller borettslag, og ikke minst til hvilke områder brukerne ønsker å sykle.

– Hensikten og det store målet er at bilturer byttes ut med buss, båt eller sykkel, og går til og fra steder der det er litt for tungvint å komme seg videre uten bil, sier Bulling.

– En suksess

Sykkelansvarlig Randi Markvardsen i Kolumbus er svært fornøyd med utviklingen i bruken på Nord-Jæren, tross at Stavanger og Sandnes har fått en stor flåte elsparkesykler tilgjengelig.

– Kolumbus’ bysykler har vært en suksess. En skulle gjerne tro at sparkesyklene hadde større innvirkning på bruken av bysyklene, men det har de ikke hatt hos oss, sier Markvardsen til RA.

Hun opplyser at Oslo og Bergen har hatt en nedgang i bruken av de offentlige bysyklene på mellom 40 og 60 prosent siden elsparkesyklenes inntog, mens det i vårt distrikt har vært over 120 prosent økning av bruken på bysykler bare det siste året.

– Jeg tror det er to årsaker til utviklingen. For det første er bysyklene her elektriske, i motsetning til i Oslo og Bergen, det andre er at våre bysykler er inkludert i Kolumbus-billetten, slik at bysyklene blir en naturlig del av reisen. Det senker terskelen for bruk, sier Markvardsen.

Hun opplyser at Kolumbus håper å plassere ut rundt 200 nye bysykler fordelt på 25 nye ladestasjoner i løpet av 2023.

Flere i boligområdene

Hun peker på at mens ladestasjonene tidligere har vært plassert ut i sentrum, er det nå flere og flere bysykler i boligområdene. Hun legger også vekt på at bysyklene er offentlig felles eiendom, eid av Kolumbus og Stavanger kommune.

– Vi er opptatt av at brukerne ser på bysyklene som en del av busstilbudet, og det er viktig at de ser på bysyklene som litt «sine». Hvis noen herjer med dem, tagger dem eller er uvørne i bruken, må de på verksted. Da blir det færre tilgjengelige sykler i gatene, og det kan også bety at tilbudet på sikt blir litt dyrere, sier Markvardsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

  • Det er i dag cirka 500 bysykler på veiene i Rogaland.
  • Det er i dag rundt 80 stasjoner i Stavanger, 35 i Sandnes, 11 i Sola og 3 på Randaberg.
  • Totalt er det 175 stasjoner i Rogaland.
  • Syklene kan brukes på tvers av kommunegrenser.
  • Med Kolumbus-app og gyldig billett kan du bruke bysykkel gratis i ett kvarter før og ett kvarter etter bussturen. Bruk utenom dette belastes med 1 krone per minutt. 20 minutters bysykling vil med andre ord koste 5 kroner.
  • Hvis du jobber i en bedrift som er en del av hjem-jobb-hjem-ordningen, er det fri bruk av bysykkel i inntil 60 minutter.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: