Nyheter

Stenger denne veien helt til 2025

Nå stenges Hinnasvingene i to og et halvt år, for å bygge Bussveien.

Mandag 3. oktober klokka 06.00 blir Hinnasvingene stengt for gjennomkjøring fram til våren 2025, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Stengingen skjer i forbindelse med arbeidet på det største samferdselsprosjektet i fylkeskommunen, Bussveien.

Fylkeskommunen regner med at stengingen varer fram til våren 2025. Frem mot denne datoen skal bussvei-prosjektet lage en 500 meter lang kulvert for biler fra Stasjonsveien i nord og i området ved Hinnavågen i sør. På toppen av kulverten får bussen egen trase sammen med syklister og fotgjengere på sidene av Bussveien.

Stengingen skjer i etapper, men atkomst til eiendommer i området er åpen under hele anleggsperioden. Enkelte eiendommer får ny atkomst midlertidig i anleggsperioden, eller permanent. Entreprenøren ansvarlig for arbeidet kommer til å ha trafikkvakter på plassen i forbindelse med stengingen.

– Dette er en meget trafikkert strekning i Stavanger. Anleggsperioden kommer til å påvirke svært mange som ferdes og bor i dette området. Vi forsøker selvfølgelig å gjøre ulempene så små som mulig, men jeg tror folk må belage seg på at det blir mer krevende å ferdes i området i noen år nå sammenlignet med dagens situasjon. For de som har mulighet til det oppfordrer jeg også i dette prosjektet om at kollektivreiser og sykkel kan være en god mulighet og erstatning for bilen, sier enhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn, i pressemeldingen.

Økt trafikk i Gamleveien

Det nærmeste alternativet til Hinnasvingene blir Gamleveien. Fylkeskommunen opplyser om at veien kommer til å oppleve en markant økning i trafikk de kommende årene.

– Mye av trafikken som i dag går gjennom Hinnasvingene forflytter seg trolig til Gamleveien. Det kommer til å ta tid før det nye kjøremønsteret setter seg, og noe av trafikken blir sannsynligvis overført til andre veier etter en stund. Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen har vært planlagt lenge, så jeg er sikker på at dette går bra, selv om jeg ikke legger skjul på at det blir utfordrende. Vi er svært opptatt av trafikksikkerhet, skilting og god informasjon til nabolaget, opplyser Bøhn.

Bussveien gjennom Jåttåvågen er det største prosjektet i Bussveien. Tidligere i år begynte arbeidet på strekningen mellom Nådlandsbråtet og Hans og Grete Stien. Totalt er det nå anleggsarbeid på fire etapper i Bussveien som fylkeskommunen bygger mellom Stavanger og Sandnes. Senere i år starter fylkeskommunen også å bygge bussvei i Sandnes sentrum. Bussveien mellom Stavanger og Sandnes åpner i løpet av 2026.