Nyheter

Skatteforslag: NHO fikk telefonstorm fra provoserte bedriftsledere

– Jeg er bekymret for arbeidsplassene i bedriftene, og i Rogaland jobber godt over 70 prosent av arbeidstakerne i privat sektor, sier Tone Grindland i NHO Rogaland.

Regjeringen foreslår en stor skattepakke for naturressurser, og vil hente rundt 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett. Forslaget ble presentert onsdag.

Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig. Grunnrenteskatt er en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig.

I tillegg kommer en ny høyprisavgift for kraftselskapene som skal hente inn 16 milliarder årlig. Vann- og vindkraftverk må betale 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre per kilowattimer.

Totalt regner regjeringen med å hente inn 33 milliarder kroner årlig i økte skatteinntekter.

Bekymret for bedriftene i Rogaland

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, beskriver nyheten som et «betydelig skattesjokk».

– Regjeringen går nå inn for grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft. Og økt grunnrentebeskatning på vannkraft. Dette på tross av at regjeringen i Hurdalsplattformen har sagt at de skal «føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet», sier Grindland i en uttalelse til RA.

– Bedriftene i Rogaland holder pusten fram mot statsbudsjettet – de klamrer seg til et håp om at regjeringen snur, fortsetter hun.

Grindland forteller at NHO Rogaland har hatt en storm av telefoner etter regjeringens pressekonferanse.

– Bedriftsledere er provoserte over skattesjokket og en regning som så tydelig sendes til bedriftene, sier hun.

Ifølge Grindland vil det være vanskelig for bedrifter i Rogaland til å få fastprisordninger hos kraftprodusentene.

– Jeg er bekymret for arbeidsplassene i bedriftene, og i Rogaland jobber godt over 70 prosent av arbeidstakerne i privat sektor, sier hun.

– Det langsiktige perspektivet er at vi trenger mer kraft. Å gjøre det mindre attraktivt å bygge ut mer fornybar kraft er feil medisin, avslutter Grindland.

Støre: – Fellesskapet trenger inntekter

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene framover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sa han videre.

Lyse bil blant annet merke skatteforslaget økonomisk, og ikke minst den største eierkommune, Stavanger.

– For Lyse sin del gjør forslaget, inkludert høyprispådraget, at vi må betale 3,2 milliarder mer til staten i 2022, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse.

Nyeste fra Dagsavisen.no: