Nyheter

Lyse om kraftskatten: – En massiv overføring av midler fra kommune til stat

Skattepakken til regjeringen vil påvirke eierkommunene til Lyse. – For Lyse sin del gjør forslaget, inkludert høyprispådraget, at vi må betale 3,2 milliarder mer til staten i 2022, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse.

Onsdag kom nyheten om at regjeringen foreslår en stor skattepakke for naturressurser, og vil hente rundt 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.

Regjeringen foreslår blant annet at grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig. Grunnrenteskatt er en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

I tillegg kommer en ny høyprisavgift for kraftselskapene som skal hente inn 16 milliarder årlig. Vann- og vindkraftverk må betale 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre per kilowattimer.

Kommunikasjonssjef i Lyse, Atle Simonsen, sier skatten drar bort det meste av overskuddet som Lyse har fra vannkraftvirksomheten.

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse.

– For Lyse sin del gjør forslaget, inkludert høyprispådraget, at vi må betale 3,2 milliarder mer til staten i 2022. Det drar bort det meste av overskuddet vi har fra vannkraftvirksomheten. Staten tar egentlig nesten alt overskuddet fra vannkraften fra de 14 kommunene som eier Lyse, forteller Simonsen til RA.

– For Stavanger kommune, som er største eier med om lag 45 prosent, innebærer forslaget en skatteskjerpelse på om lag 1,2 milliarder kroner. Det er en massiv overføring av midler fra kommune til stat, det er en enorm sentralisering av pengemakten fra selskap langs hele kysten. Insentivet til å bygge ut mer kraft må bli høyere, ikke lavere. Gevinsten lokalsamfunnene får ved å ta i bruk naturområdene deres må være betydelig, regjeringen går nå i motsatt retning. Vi blir nødt til å gå gjennom alle våre investeringer i fornybar energi på grunn av dette, spesielt innenfor opprustning av vannkraften. Det svekker grunnlaget for det grønne skiftet, fortsetter Lyses kommunikasjonssjef.

Direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune, Kjartan Møller, sier følgende om skatteforslaget:

– Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer vil påvirke kommunens inntekter. Vi har ikke hatt anledning til å vurdere hvilke effekter endringene vil kunne ha og kan derfor ikke uttale oss nærmere om dette nå. Vi vil se nærmere på dette framover, sier Møller til RA.

Kjartan Møller er direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune

---

Dette fikk kommunene i 2021

Det er 14 eierkommuner som totalt fikk 794 millioner kroner fra Lyse for 2021. Dette tallet inkluderer betaling av avdrag på lån med 100 millioner kroner og 44 millioner kroner i renter.

Kommunene fikk:

 • Stavanger: 363 mill. kr
 • Sandnes: 155 mill. kr
 • Sola: 69 mill. kr
 • Time: 46 mill. kr
 • Hå: 30 mill. kr
 • Randaberg: 26 mill. kr
 • Eigersund: 23 mill. kr
 • Strand: 20 mill. kr
 • Hjelmeland: 7,8 mmill kr
 • Gjesdal: 7,4 mill. kr
 • Lund: 5,6 mill. kr
 • Bjerkreim: 4,0 mill. kr
 • Kvitsøy: 1,8 mill. kr

Kilde: E24

---

– Rettferdig

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene framover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), på pressekonferansen om temaet.

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier han videre.

Regjeringen foreslår også en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig.

Totalt regner regjeringen med å hente inn 33 milliarder kroner årlig i økte skatteinntekter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: