Nyheter

Kan miste skjenkeretten

Kommunaldirektøren vil frata Backstage Café og Lounge på Sølvberget retten til å skjenke i én uke.

Administrasjonen i Stavanger kommune mener Backstage Café og Lounge på Sølvberget bør fratas retten til å skjenke alkohol i 7 dager, og ber formannskapet vedta dette i sitt møte torsdag.

Kafeen ligger i Kulturhuset Sølvberget.

Har 12 prikker

Skjenkekontrollen har vært på en rekke kontroller de siste to årene, og har samlet opp 12 prikker i prikketildelingssystemet som kommunen benytter. Alkoholloven slår fast at når et skjenkested er tildelt 12 prikker i løpet av en periode på to år, så skal bevillingen inndras for et tidsrom på én uke.

– Grunnlaget for inndragningen i denne saken er flere brudd på krav om styrerforhold og mangler ved stedets internkontroll for alkohol. Det bemerkes at bevillingshaver ikke har uttalt seg til sakene før vedtak ble fattet, og heller ikke har påklaget noen av vedtakene, heter det i saksinnstillingen signert kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Manglet internkontroll

Ifølge kommunen har det vært manglende krav til internkontroll for skjenking av alkohol ved to kontroller i 2020, én kontroll i 2021 og nå sist 17. mai 2022. Dessuten var det brudd på krav om styrer og stedfortreder ved to kontroller i 2021.

– Det manglet bevillingsdokument, kommunale skjenkeretningslinjer og oppdatert dokumentasjon på opplæring av de ansatte, samt at alkoholloven og alkoholforskriften var utdatert, heter det i saksdokumentene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen